Địa chí Hà Giang

Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 24cm
 
Hà Giang là một vùng đất cổ có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống văn hóa. Đây cũng là vùng đất gắn liền với nhiều tên đất, tên người và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, có vị trí là “trọng trấn”, “phên dậu” của Tổ quốc Việt Nam.
        Tập I của cuốn sách gồm 4 phần, 37 chương, tập trung giới thiệu, trình bày một cách khách quan và tương đối toàn diện về tỉnh Hà Giang trên tất cả các mặt: điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; tên gọi, nguồn gốc lịch sử tộc người, đặc điểm hoạt động kinh tế, tổ chức và tập quán xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc Hà Giang, lịch sử Hà Giang qua các thời kỳ Pháp thuộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải quyết vấn đề tiễu phỉ, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; địa danh, nhân vật, sự kiện lịch sử, hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.
        Tập II của cuốn sách gồm 3 phần, 39 chương, tập trung giới thiệu, trình bày một cách khách quan và tương đối toàn diện về điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Giang: nông lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, du lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, y tế…di tích lịch sử văn hóa, lễ hội trò chơi, văn học dân gian, văn học viết, xây dựng đời sống văn hóa, lược chí thành phố Hà Giang và các huyện.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7321175
Số người đang online: 20