Viện Khảo Cổ Học

Tin nổi bật

Thứ ba, 07 Tháng 8 2018- 05:04
Bảo tàng ảo tương tác 3D đáp ứng nhu cầu rất đa dạng trong quá trình phổ biến giá trị di sản văn hóa. Bảo tàng ảo tương tác 3D có thể tham quan ở...

Sự kiện

The 21st Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association
Hue, Vietnam, 23-28 September 2018
Conference Venue: Huong Giang Hotel (http://www.huonggianghotel.com.vn)

Contact: ippasecgen@gmail.com / ippa2018.hue@gmail.com

Thứ tư, 25 Tháng 7 2018- 04:21
THIS WEBPAGE IS NOT UP TO DATE WITH ALL DETAILS. PLEASE USE THE OFFICIAL IPPA CONGRESS WEBSITE https://sites.google.com/site/ippasecretariat/  
Thứ tư, 15 Tháng 8 2018- 13:10
Thứ tư, 25 Tháng 7 2018- 04:19
Thứ tư, 25 Tháng 7 2018- 04:18
Thứ tư, 25 Tháng 7 2018- 04:17

Giới thiệu di tích/di vật

Thứ ba, 07 Tháng 8 2018- 05:24
Hình tượng Vũ Nữ Apsara được chạm khắc trên bệ thờ của di tích Trà Kiệu bằng đá sa thạch. Bệ thờ này có niên đại từ thế kỷ thứ 10 hiện đang trưng bày...
Thứ ba, 07 Tháng 8 2018- 05:04
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018- 03:42
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018- 03:35

Thư viện

 • Đồ gốm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam
 • Di tích Núi và Đền Đồng Cổ
 • Lịch sử tiền tệ Việt Nam (Sơ truy và lược khảo)
 • Địa chí vùng Tây Hồ
 • Tranh dân gian Hàng trống Hà Nội
 • Văn hiến Thăng Long – Tập 1
 • Văn hiến Thăng Long – Tập 2
 • Văn hiến Thăng Long – Tập 3
 • Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến (Tác giả - tác phẩm)

Tạp chí

 • Tạp chí Khảo cổ học số 2 - 2017
 • Tạp chí Khảo cổ học số 1 - 2017
 • Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 5 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 4 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 3 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 2 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 1 - 2016
 • Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015

61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1465369
Số người đang online: 10