Tạp chí Khảo cổ học số 5 - 2023

VIỆN HÀN LÂM                                
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
   

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

   

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

6 số một năm - 5/2023 (245)

 

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
 
 
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
Lời tòa soạn                                 3
NGUYỄN THANH QUANG
Nghiên cứu phục dựng Điện Kính Thiên nhằm phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long
4
TỐNG TRUNG TÍN, BÙI VINH, NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG VÀ NNK
Khai quật khảo cổ học khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2022
11
HÀ VĂN CẨN, BÙI VĂN SƠN, TỐNG TRUNG TÍN VÀ NNK
Khai quật khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2023
19
TỐNG TRUNG TÍN, NGUYỄN THANH QUANG VÀ ĐỖ ĐỨC TUỆ
Cấu trúc nền móng và mặt bằng Điện Kính Thiên thời Lê Trung hưng tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long  - Hà Nội qua các phát hiện khảo cổ học
25
TỐNG TRUNG TÍN, BÙI VĂN SƠN
Phát hiện mô hình kiến trúc đất nung tráng men thời Lê sơ tại khu vực Chính điện Kính Thiên năm 2021
39
ĐỖ ĐỨC TUỆ
Thẻ bài cung nữ niên hiệu Quang Thuận thứ 7 (1466) thời Lê sơ tại Hoàng thành Thăng Long
48
LÊ NGỌC HÂN, NGUYỄN THỊ THANH DỊU
Một số hoa văn trên đồ gốm men thời Lý phát hiện tại khu vực Hoàng thành Thăng Long
63
HOÀNG CÔNG HUY, NGUYỄN THỊ THỦY VÀ ĐÀO THỊ MAI HUYÊN
Bộ thành bậc Đền Thượng, Cổ Loa (Hà Nội)
74
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Hộp thờ xá lỵ - loại hình đặc biệt trong dòng gốm hoa nâu thời Lý
78
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Nghiên cứu gốm sứ thế kỷ XV-XVI ở Bảo tàng Hà Nam và Ninh Bình
83
NGUYỄN NGỌC QUÝ
Vật liệu kiến trúc thời Đinh-Tiền Lê ở Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)
92
 
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES  
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY  

Archaeology

CONTENTS  

Page

6 Editions p.a - 5/2023 (245)

 

EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Gia Đối
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
Editor’s note 3
NGUYỄN THANH QUANG
Research on restoration of Kính Thiên Palace to valorize values of Thăng Long Imperial citadel
4
TỐNG TRUNG TÍN, BÙI VINH, NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG ET AL.
Archaeological excavation at foundation area                                   of  Kính Thiên main palace 2022
11
HÀ VĂN CẨN, BÙI VĂN SƠN, TỐNG TRUNG TÍN BÙI VINH ET AL.
Excavation of the main foundation area                                                 of Kính Thiên Palace in 2023
19
TỐNG TRUNG TÍN, NGUYỄN THANH QUANG AND ĐỖ ĐỨC TUỆ
Foundation and plan structure of Lê Trung hưng -period Kính Thiên Palace in the central area of Thăng Long - Hà Nội Imperial citadel from archaeological discoveries
25
TỐNG TRUNG TÍN, BÙI VĂN SƠN
Discovery of early Lê-period model of glazed terracotta architecture in the area of Kính Thiên main palace  in 2021
39
ĐỖ ĐỨC TUỆ
Badges  of the 7th Quang Thuận year (1466) from in early Lê period at the Thăng Long Imperial citadel
48
LÊ NGỌC HÂN, NGUYỄN THỊ THANH DỊU
Some designs on Lý - period glazed ceramics discovered in Thăng Long Imperila citadel area
63
HOÀNG CÔNG HUY, NGUYỄN THỊ THỦY AND ĐÀO THỊ MAI HUYÊN
Banisters of Thượng temple, Cổ Loa (Hà Nội)
74
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Human-ash cultic box-a special type of the Lý - period brown-inlaid ceramics
78
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Study of 15th-16th century ceramics in Hà Nam Museum and Ninh Bình museum
83
NGUYỄN NGỌC QUÝ
Architectural materials from Đinh - Lê period in Hoa Lư imperial city (Ninh Bình)
92

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Nhà xb: Khoa học xã hội - 2023 - Số trang: 1182tr - Khổ: 19x27  
- Tác giả: Viện Sử học - Địa chỉ liên hệ: 38 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Năm xuất bản: 2023 - Số trang: 270
- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ - Nhà xb: Thông tin & Truyền thông - Năm xb: 2018 - Số trang: 524tr - Hình thức bìa: mềm
- Nhà xuất bản: ĐHQG Hà Nội - Năm xuất bản :2021 - Tác giả :GS.TS. Ngô Đức Thịnh - Loại bìa :Bìa mềm  - Số trang :336tr
- Tác giả: Ngụy Khắc Đản, dịch: Cao Việt Anh - Năm xb: 2019 - Nhà xuất bản: Đại học sư phạm - Số trang: 451tr - Khổ: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển văn hóa Hùng Vương - Năm xb: 2023 - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - Số...
Tác giả: Paul Giran Dịch giả: Nguyễn Tiến Văn Nhà xuất bản: Hội nhà văn Số trang: 264 Kích thước: 14x20.5 cm
- Tác giả: Lê Thị Khánh Ly - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2023 - Số trang: 311tr - Khổ: 16 x 24 cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7967987
Số người đang online: 18