Tạp chí Khảo cổ học số 1 -2023

VIỆN HÀN LÂM                                 KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM    

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

   

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

6 số một năm - 1/2023 (241)

 

TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN GIA ĐỐI
Khai quật, nghiên cứu di tích Hang Chổ sau Madeline Colani
3
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Di chỉ Hang Ốc (Thái Nguyên) và Hang Dơi (Lạng Sơn): Tư liệu và thảo luận
10
THÂN THỊ HẰNG, CÔNG THỊ DIỆP VÀ CAO THỊ THÚY BÌNH
Phân tích thành phần thạch học đồ gốm địa điểm Đông Lâm (Bắc Giang)
32
NGUYỄN KHẮC SỬ
Bản sắc văn hóa Óc Eo tiếp cận địa - sinh thái nhân văn
44
LÊ HOÀNG PHONG
Di tích Khảo cổ học Bến Đình (Tây Ninh)
57
PHẠM VĂN TRIỆU
Nhận diện Cấm thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê qua một số kiến trúc di tích địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ
70
THÂN VĂN TIỆP, NGUYỄN THẮNG
Gốm men thời Lý tại 62 - 64 Trần Phú, Ba Đình (Hà Nội): Loại hình, kiểu dáng và kỹ thuật chế tạo
79
NGUYỄN THỊ HẬU
Hệ thống cảng thị ở thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ Khảo cổ học đô thị và công nghiệp
89
 Giới thiệu sách 98
 
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES    
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY    

Archaeology

CONTENTS  

Page

 

6 Editions p.a - 1/2023 (241)

 

 
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
 
NGUYỄN GIA ĐỐI
Excavation and research at chổ Cave site after M.Colani
3  
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Ốc Cave site (Thái Nguyên) and Dơi Cave (Lạng Sơn): Sata and discussion                         
10  
THÂN THỊ HẰNG, CÔNG THỊ DIỆP AND CAO THỊ THÚY BÌNH
Analysis of petrographic composition of ceramics                from Đông Lâm site (Bắc Giang)
32  
NGUYỄN KHẮC SỬ
Óc Eo-culture identity: Approach of human geo- ecology
44  
LÊ HOÀNG PHONG
Archaeological site Bến Đình (Tây Ninh)
57  
PHẠM VĂN TRIỆU
Identification of Thăng Long forbidden citadel in Lý - Trần - Lê period from some arachitectural sites at the area of tunnels and and parking underground at 36 Điện Biên Phủ
70  
THÂN VĂN TIỆP, NGUYỄN THẮNG
Glazed ceramics from 62 - 64 Trần Phú, Ba Đình (Hà Nội): Types, forms and making technology
79  
NGUYỄN THỊ HẬU
Urban-port system in Hồ Chí Minh city in view of urban and industial archaeology
89  
Book Recommendation 98  
   

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Nhà xb: Khoa học xã hội - 2023 - Số trang: 1182tr - Khổ: 19x27  
- Tác giả: Viện Sử học - Địa chỉ liên hệ: 38 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Năm xuất bản: 2023 - Số trang: 270
- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ - Nhà xb: Thông tin & Truyền thông - Năm xb: 2018 - Số trang: 524tr - Hình thức bìa: mềm
- Nhà xuất bản: ĐHQG Hà Nội - Năm xuất bản :2021 - Tác giả :GS.TS. Ngô Đức Thịnh - Loại bìa :Bìa mềm  - Số trang :336tr
- Tác giả: Ngụy Khắc Đản, dịch: Cao Việt Anh - Năm xb: 2019 - Nhà xuất bản: Đại học sư phạm - Số trang: 451tr - Khổ: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển văn hóa Hùng Vương - Năm xb: 2023 - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - Số...
Tác giả: Paul Giran Dịch giả: Nguyễn Tiến Văn Nhà xuất bản: Hội nhà văn Số trang: 264 Kích thước: 14x20.5 cm
- Tác giả: Lê Thị Khánh Ly - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2023 - Số trang: 311tr - Khổ: 16 x 24 cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7968109
Số người đang online: 12