Mục lục NPHMVKCH năm 2021

 

PHẦN 2 - KHẢO CỔ HỌC TIỀN SỬ

Trang
 1.  
LƯƠNG THỊ TUẤT, LA THẾ PHÚC (Tổng hội Địa chất Việt Nam), TRẦN MỸ DUYÊN, HỒ VĂN THẢO (UBND huyện Phú Thiện)
Kết quả khảo sát huyện Krông Pa (Gia Lai) năm 2021
49
 1.  
CHU MẠNH QUYỀN, HOÀNG VĂN THƯỞNG (BT. LSQG), TRẦN QUANG NĂM, PHẠM BẢO TRÂM (BT. Đắk Lắk)
Khai quật di chỉ xưởng chế tác mũi khoan đá Thác Hai (Ea Súp, Đắk Lắk) năm 2021
53
 1.  
VŨ TIẾN ĐỨC, NGUYỄN THÀNH VƯƠNG (Viện KHXH vùng Tây Nguyên), LƯƠNG THỊ TUẤT, LA THẾ PHÚC (Tổng hội Địa chất Việt Nam),  PHẠM VĂN TRẦN HƯNG, TRỊNH VĂN SANG, NGUYỄN NGỌC NGÔ (UBND huyện Phú Thiện), HUỲNH BÁ TÍNH (BT. Gia Lai)
Kết quả khảo sát huyện Phú Thiện (Gia Lai) năm 2021
56
 1.  
LƯƠNG THỊ TUẤT, LA THẾ PHÚC (Tổng hội Địa chất Việt Nam), NGUYỄN ĐÌNH AN, NGUYỄN THIỆN TÌNH (UBND huyện Sơn Hòa)
Phát hiện 2 điểm khảo cổ tiền sử ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
64
 1.  
LƯƠNG THỊ TUẤT, LA THẾ PHÚC (Tổng hội Địa chất Việt Nam)
Phát hiện điểm khảo cổ tiền sử ở khu vực núi lửa Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai
67
 1.  
VŨ TIẾN ĐỨC, NGUYỄN THÀNH VƯƠNG (Viện KHXH vùng Tây Nguyên), NGUYỄN ANH BẰNG (BT. Đắk Nông)
Kết quả thám sát di tích Quảng Hà, tỉnh Đắk Nông)
70
 1.  
HỒ XUÂN TOẢN, NGUYỄN ANH MINH, HUỲNH BÁ TÍNH (BT. Gia Lai)
Phát hiện nhiều di vật đá Tiền sử tại xã Ia Pnon, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
74
 1.  
NGUYỄN KHẮC SỬ (Hội KCH), HUỲNH BÁ TÍNH (BT. Gia Lai)
Phát hiện hệ thống công xưởng chế tác rìu đá H ‘Bông (Gia Lai)
77
 1.  
TRẦN QUANG NĂM, PHẠM BẢO TRÂM, TRƯƠNG ĐẮC TỨ (BT. Đắk Lắk)
Khảo sát khảo cổ dọc sông Ea H’Leo (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
81
 1.  
NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH (BT. Đồng Nai)
Khảo sát di tích Suối Chồn (Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
83
 1.  
BÙI VĂN HÙNG, LƯU VĂN PHÚ (Viện KCH)
Phát hiện địa điểm bến Cổng Chào (Quảng Ninh)
89
 1.  
BÙI VĂN HÙNG, LƯU VĂN PHÚ (Viện KCH), NGUYỄN VĂN HỘI (BT. Quảng Ninh)
Phát hiện di tích Khe Dừa thuộc văn hóa Hạ Long (Quảng Ninh)
92
 1.  
TRÌNH NĂNG CHUNG (Viện KCH), BÙI XUÂN TUÂN (Học viện KHXH)
Phát hiện bích họa tiền sử trong hang động ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An
95
 1.  
TRÌNH NĂNG CHUNG (Viện KCH)
Phát hiện di tích văn hóa Hòa Bình ở Quỳ Châu, Nghệ An
97
 1.  
HOÀNG PHI DIỆP, BÙI VĂN DŨNG (UBND xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, Hòa Bình), LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH)
Phát hiện di tích hang Thụ  Đồi, huyện Yên Thủy (Hòa Bình)
98
 1.  
ĐÀO QUÝ CẢNH (Hội KCH), BÙI VĂN ĐẠT (BT. Hòa Bình), LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH)
Địa điểm hang Kèn (Hòa Bình)
100
 1.  
PHẠM TUẤN LÂM (BT. Ninh Bình)
Khảo sát mái đá Thung Lau
101
 1.  
PHẠM THANH SƠN (Viện KCH), NGUYỄN TIẾN HÒA (BT. Yên Bái)
Sưu tập thiên thạch giai Holoecen sớm tại di chỉ Tuần Quán 1 từ cuộc khai quật năm 2020 (Yên Bái)
104
 1.  
PHẠM THANH SƠN (Viện KCH), LƯƠNG THỊ DUYÊN, LÔI THỊ HUỆ (BT. Thái Nguyên)
Sưu tập hiện vật đá và dấu vết của kỹ nghệ Ngườm tại hang Chùa (Thái Nguyên)
109
 1.  
PHẠM THANH SƠN (Viện KCH), LƯƠNG THỊ DUYÊN (BT. Thái Nguyên), ĐỒNG VĂN LAN (xã Thần Sa, huyện Võ Nhai)
Chì lười phát hiện tại Hang Kim Sơn (Võ Nhai, Thái Nguyên)
112
 1.  
LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH), PHẠM VĂN TUẤN, LÊ THỊ LIÊN (BT. Sơn La)
Di tích hang Cò Lằn, Mộc Châu (Sơn La)
114
 1.  
NGUYỄN KIM DUNG, NGUYỄN LÂN CƯƠNG, LÊ HẢI ĐĂNG, VÕ THANH HƯỞNG (Hội KCH), NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG, NGUYỄN VĂN HỘI, NGÔ THỊ NGỌC DIỆP (BT. Quảng Ninh)
Khai quật Hòn Hai Cô Tiên phường Bạch Đằng. Tp Hạ Long (Quảng Ninh)
120
 1.  
LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH), NGUYỄN KHẮC SỬ (Hội KCH), DƯƠNG THẾ SƠN (BT. Sơn La)
Kết quả sơ bộ khai quật mái đá phía tây di chỉ Bản Mòn (Sơn La)
125
 1.  
NGUYỄN KHẮC SỬ (Hội KCH), NGÔ THỊ HẢI YẾN (BT. Sơn La), LÒ VĂN THANH (BT. Sơn La)
Đào thám sát di tích hang Tắng (Sơn La)
128
 1.  
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC (Viện KCH)
Thám sát mái đá Phứng Quyền (Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình) năm 2021
132
 1.  
LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH), LƯỜNG NGỌC ÁNH, LÒ VĂN THANH (BT. Sơn La)
Khai quật mái đá phía đông di chỉ Bản Mòn (Sơn La) năm 2021
136
 1.  
PHẠM THANH SƠN (Viện KCH), LÊ ĐÌNH HẢI, LƯỜNG MINH CHIẾN, NGUYỄN THỊ NHƯ (Ban QLDT tỉnh Điện Biên)
Kết quả đào thăm dò hang Thẳm Tâu (Điện Biên) năm 2021
140
 1.  
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG (Viện KCH), NGUYỄN QUANG BÁCH (BT. Hà Giang)
Điều tra Khảo cổ học thềm sông Lô (huyện Bắc Quang, Hà Giang)
143
 1.  
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG (Viện KCH), ĐẶNG VĂN BẮC (BT. Hà Giang)
Phát hiện di tích thềm sông Lô (huyện Vị Xuyên, Hà Giang)
145
 1.  
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, LÊ THỊ LIÊN, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN ANH TUẤN (Viện KCH)
Đồ đá di tích Mái đá Phứng Quyền (Hòa Bình)
149
 1.  
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG (Viện KCH)
Một số hiện vật lẻ tẻ trong Bảo tàng Hà Giang
152
 1.  
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG (Viện KCH)
 Sưu tập rìu bôn (Tuyên Quang)
154
 1.  
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG (Viện KCH)
Sưu tập rìu bôn thôn Sửu (Hà Giang)
155
 1.  
NGUYỄN LÂN CƯỜNG (Hội KCH), LƯU THỊ HẢI ANH, LƯỜNG NGỌC ÁNH, NGÔ HẢI YẾN (BT. Sơn La)
Di cốt người hang Tắng (Sơn La) thám sát năm 2020
159
 1.  
NGUYỄN ANH TUẤN, LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH), LÒ VĂN THANH (BT. Sơn La)
Mộ táng và di cốt động vật ở mái đá Bản Mòn, khai quật năm 2021
163
 1.  
LÊ HOÀNG QUỐC (BT. Hóa thạch Hà Nội), LÙ VĂN BÌNH
Phát hiện di tích cổ sinh ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
165
 1.  
LÊ HOÀNG QUỐC (BT. Hóa thạch Hà Nội), PHẠM KHẮC CHUNG (Hội KCH), LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH)
Phát hiện xương răng động vật hóa thạch ở di tích chùa Hang (Hòa Bình)
167
 1.  
LÊ HOÀNG QUỐC (BT. Hóa thạch Hà Nội), LIM TZE TSHEN (ĐH Malaya) và nhóm cộng sự
Ghi nhận hóa thạch Đười ươi (Pongo) tại di tích hang Ma Ươi - Hòa Bình
169
 1.  
LÊ HOÀNG QUỐC (BT. Hóa thạch Hà Nội), ZHANG HANWEN (ĐH Bristol)
Ghi nhận về cổ động vật đệ tứ trong trầm tích sông ở Việt Nam
173
 1.  
NGUYỄN LÂN CƯỜNG, ĐỖ VĂN NHƯỢNG (Hội KCH)
Vỏ nhuyễn thể ở di chỉ Hòn Hai Cô Tiên (Quảng Ninh)
177
 1.  
TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN ANH TUẤN (Viện KCH), NGUYỄN THỊ THI, NGUYỄN THỊ XUYẾN (BT. Hòa Bình)
Di cốt người cổ tại di tích mái đá Phứng Quyền (Hòa Bình)
180
 1.  
TRƯƠNG HỮU NGHĨA, LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH)
Di cốt người cổ tại hang Ông Chung (Hòa Bình)
182
 1.  
TRẦN TRỌNG HÀ (Hội KHLS Quảng Ninh)
Phát hiện một đôi cày bằng đá
182
 1.  
TRẦN VĂN XUYẾN (BT. Tuyên Quang)
Sưu tập rìu đá vai vuông mới sưu tầm tại Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang
185
 1.  
LÊ XUÂN HƯNG (ĐH Đà Lạt), CAO BẢO LÂM, HOÀNG MẠNH DŨNG (Trường THPT Xuân Trường)
Về chiếc rìu đá phát hiện ở thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, Tp. Đà Lạt
185
 1.  
K’THANH HIẾU (ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP Hồ Chí Minh)
Một số hiện đá mới phát hiện trên địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
188
 1.  
NGUYỄN VĂN HẢO (Hội KCH)
Thử bàn về con đường di cư của người cổ Đa Bút
191
 1.  
NGUYỄN KHẮC SỬ (Hội KCH), BÙI VĂN THỂ (Thuận Châu, Sơn La), LÒ VĂN THANH (BT. Sơn La)
Sưu tập công cụ đá và đồng ở thị trấn Thuận Châu (Sơn La)
194
 1.  
ĐOÀN KHAI QUẬT DI CHỈ DỀN RẮN
Kết quả khai quật di chỉ Dền Rắn (Hà Nội) năm 2020-2021
197
 1.  
NGUYỄN THƠ ĐÌNH (Viện KCH), NGUYỄN THỊ MỸ LINH (ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội)
Những dấu tích về nghề luyện đúc đồng tại di chỉ Dền Rắn (Hà Nội)
204
 1.  
THÂN THỊ HẰNG, NGUYỄN THỊ MAI OANH, NGUYỄN THỊ THANH HIẾU (Viện KCH)
Phúc tra một số di tích Khảo cổ học thời tiền sử tại Hà Nội năm 2021
206
 1.  
LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN HỮU MẠNH, NGUYỄN VĂN THƯỞNG (ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội), LÝ MẠNH THẮNG (BT. Tuyên Quang)
Kết quả khaiq uật di tích Thiện Kế (Tuyên Quang) năm 2020
209
 1.  
CHU MẠNH QUYỀN (BT. LSQG), TRÌNH NĂNG CHUNG (Viện KCH)
Phát hiện di tích Đông Sơn ở núi Tử Trầm (Hà Nội)
212
 1.  
LƯU VĂN PHÚ, TRƯƠNG HỮU NGHĨA, NGUYỄN THƠ ĐÌNH (Viện KCH)
Di tích mộ đất ở Giồng Cá Vồ qua cuộc khai quật lần 2 năm 2021
214
 1.  
LƯU VĂN PHÚ, NGUYỄN VĂN MẠNH (Viện KCH), LƯƠNG CHÁNH TÒNG (BT. Lịch sử Tp. Hồ Chí Minh)
Báo cáo kết quả khai quật di tích Giồng Cá Vồ (Tp. Hồ Chí Minh
217
 1.  
NGUYỄN THỊ THANH DỊU (Viện KCH)
Tia mặt trời và tượng động vật trên những chiếc trống loại III Heger công bố trong những phát hiện mới về Khảo cổ học từ năm 1974-2019
222
 1.  
NGUYỄN THỊ HẬU, TRẦN ĐỨC LỘC (ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP Hồ Chí Minh)
 Thăm dò di tích Giồng Cá Vồ (TP.HCM) năm 2021
224
 1.  
NGUYỄN THỊ THANH DỊU, LÊ NGỌC HÂN (Viện KCH)
Những trống đồng có trang trí hình rồng ở Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An
227
 1.  
NGUYỄN THƠ ĐÌNH (Viện KCH), CHU THỊ HOA (Ban QLDT Cổ Loa)
Khuôn đúc mũi tên đồng Cổ Loa và giả thuyết về quy trình đúc mũi tên Cổ Loa.
231
 1.  
NGUYỄN THƠ ĐÌNH (Viện KCH), PHẠM TUẤN LÂM, LÊ VÂN TRANG (BT. Ninh Bình)
Sưu tập trống đồng tại Bảo tàng Ninh Bình
234
 1.  
NGUYỄN THƠ ĐÌNH (Viện KCH)
Sưu tập trống đồng tại Bảo tàng Điện Biên và Sơn La
236
 1.  
NGUYỄN THỊ HẢO (Viện KCH)
Thành phần khoáng vật trên gốm xốp Tràng Kênh (Hải Phòng)
238
 1.  
NGUYỄN THỊ HẢO (Viện KCH), TRẦN THỊ NGỌC BÍCH (ĐH Trà Vinh)
Góp thêm tư liệu về môi trường giai đoạn sớm tại di tích Tràng Kênh (Hải Phòng) và Đầu Rằm (Quảng Ninh)
240
 1.  
NGUYỄN THỊ THÚY (Viện KCH), HOÀNG THÚY QUỲNH (ĐHQG Hà Nội)
Gốm xốp kiểu Hạ Long trong sưu tập hiện vật Trại Ổi
242
 1.  
HOÀNG HUYỀN, BÙI THỊ LUẬN (BT. Cổ vật Đông Sơn)
Trang sức văn hóa Đông Sơn mới sưu tầm
243
 1.  
NGUYỄN HÒA (BT. Yên Bái)
Bảo tàng Yên Bái sưu tầm được 03 chiếc chuông đồng Đông Sơn (huyện Văn Yên)
245
 1.  
NGUYỄN THỊ NGÀ (TT QLBTDSVH Hội An), PHAN NGỌC BÍCH, TRẦN VĂN ĐỨC (BT. Quảng Nam)
Phát hiện mộ chum tại thôn Lạc Câu (Quảng Nam)
246
 1.  
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG (Viện KCH), BÙI XUÂN TÙNG (ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội)
Kết quả phân tích phấn hoa di chỉ Gò Dền Rắn (Hà Nội)
251
 1.  
LƯU VĂN PHÚ, TRƯƠNG HỮU NGHĨA (Viện KCH), NGÔ HỮU ĐỨC (BT Lịch sử TP. Hồ Chí Minh)
Loại hình mộ chum gốm ở di tích Giồng Cá Vồ qua kết quả khai quật năm 2021
254
 1.  
TRỊNH SINH (Hội KCH), PHẠM LÊ TRUNG (ĐH Văn hóa Hà Nội)
Kỹ thuật đúc trống Hải Bối
259
 1.  
TRỊNH SINH (Hội KCH), PHẠM LÊ TRUNG (ĐH Văn hóa Hà Nội)
Trống đồng mới phát hiện ở Timor Leste
261
 1.  
TRỊNH SINH (Hội KCH), PHẠM LÊ TRUNG (ĐH Văn hóa Hà Nội)
Tục thờ rắn của người Việt cổ
264
 1.  
LƯƠNG CHÁNH TÒNG (BT. Lịch sử Tp Hồ Chí Minh)
Về nhóm di vật mới phát hiện tại khu vực Giồng Cá Vồ (xã Long Hòa, Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh)
268
 1.  
NGUYỄN NGỌC TÂN (Hà Nội)
Phát hiện dao găm đồng (Quảng Ninh)
270
 1.  
PHẠM BẢO TRÂM (BT. Đắk Lắk), LÊ XUÂN HƯNG (ĐH Đà Lạt)
Sưu tập vòng đồng phát hiện trong trống đồng ở Bảo tàng Đắk Lắk
271
 1.  
PHẠM BẢO TRÂM (BT. Đắk Lắk), LÊ XUÂN HƯNG (ĐH Đà Lạt), TRẦN THỊ CẨM Linh (BT. Phú Yên)
Về chiếc trống đồng phát hiện ở Đắk Lawsk đang lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Phú Yên
274
 1.  
NGUYỄN THANH HIỀN, NGUYỄN THỊ HỒNG (BT. Gốm Tam Thọ)
Những hiện vật văn hóa Đông Sơn (Thanh Hóa)
277
 1.  
HOÀNG THỊ VÂN (BT. Thanh Hóa)
Về hai trống đồng mới phát hiện ở Thanh Hóa
279
 1.  
NGUYỄN VĂN HẢO (Hội KCH)
Quanh chiếc trống đồng mới phát hiện ở Vĩnh Phúc
282
 1.  
TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO (BT. Thanh Hóa)
Những chiếc chậu trống ở Bảo tàng cổ vật Đông Sơn
283
 1.  
LÝ KIM KHOA (BT. Yên Bái)
Phát hiện thạp đồng và mũi tên ở khu vực Tuần Quán (Yên Bái)
286
 1.  
LÝ KIM KHOA (BT. Yên Bái)
Nhóm đồ đồng mới phát hiện ở huyện Văn Yên (Yên Bái)
288
 1.  
BÙI THỊ TUYẾT (Sở VH,TT&DL Thanh Hóa)
Hai trống đồng loại II mới phát hiện ở Thanh Hóa
289
 1.  
BÙI THỊ TUYẾT (Sở VH,TT&DL Thanh Hóa)
Nhóm vũ khí đồng (Thanh Hóa)
291
 1.  
NGUYỄN THANH, HOÀNG HUYỀN (BT. Cổ vật Đông Sơn)
Những hiện vật văn hóa Đông Sơn ở Thanh Hóa
294
 1.  
ĐÀO HUYỀN LƯƠNG, NGUYỄN THANH (BT. Cổ vật Đông Sơn)
Phát hiện về đồ đồng ở Thanh Hóa
297
 1.  
NGUYỄN ĐỨC LONG (BT. Hà Nội)
Luận bàn về hình chim lạc trên trống đồng Đông Sơn
300

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Nhà xb: Khoa học xã hội - 2023 - Số trang: 1182tr - Khổ: 19x27  
- Tác giả: Viện Sử học - Địa chỉ liên hệ: 38 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Năm xuất bản: 2023 - Số trang: 270
- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ - Nhà xb: Thông tin & Truyền thông - Năm xb: 2018 - Số trang: 524tr - Hình thức bìa: mềm
- Nhà xuất bản: ĐHQG Hà Nội - Năm xuất bản :2021 - Tác giả :GS.TS. Ngô Đức Thịnh - Loại bìa :Bìa mềm  - Số trang :336tr
- Tác giả: Ngụy Khắc Đản, dịch: Cao Việt Anh - Năm xb: 2019 - Nhà xuất bản: Đại học sư phạm - Số trang: 451tr - Khổ: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển văn hóa Hùng Vương - Năm xb: 2023 - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - Số...
Tác giả: Paul Giran Dịch giả: Nguyễn Tiến Văn Nhà xuất bản: Hội nhà văn Số trang: 264 Kích thước: 14x20.5 cm
- Tác giả: Lê Thị Khánh Ly - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2023 - Số trang: 311tr - Khổ: 16 x 24 cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7967854
Số người đang online: 18