NPHMVKCH 2022- KHẢO CỔ HỌC LỊCH SỬ

  PHẦN IV  
 1.  
NGUYỄN THẮNG, BÙI VĂN HÙNG, NGUYỄN PHÚC CẦN
(Viện KCH)
Bước đầu nghiên cứu đường Hoàng Gia - Thành Nhà Hồ (2021-2022)
357  
 1.  
NGUYỄN THẮNG, LƯU VĂN PHÚ (Viện KCH), VŨ ĐỨC NGUYÊN (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội)
Kết quả khai quật mở rộng khu Đông Nam nội thành - Thành Nhà Hồ (2021-2022)
360  
 1.  
NGUYỄN THẮNG, THÂN VĂN TIỆP (Viện KCH), TRƯƠNG HOÀI NAM (TTBTDS Thành Nhà Hồ)
Dấu tích nền sân gạch vuông thời Hồ được phát hiện tại Thành Nhà Hồ (2020-2021)
362  
 1.  
TỐNG TRUNG TÍN (Hội KCH Việt Nam), NGUYỄN THẮNG (Viện KCH), NGUYỄN BÁ LINH (TTBTDS Thành Nhà Hồ) và Đoàn khai quật
Dấu tích cụm kiến trúc chính điện được phát hiện ở khu trung tâm Thành Nhà Hồ (2021-2022)
364  
 1.  
NGUYỄN THẮNG (Viện KCH), NGUYỄN VĂN LONG, NGUYỄN BÁ GIÁP (TTBTDS Thành Nhà Hồ)
Kiến trúc thời Lê sơ ở khu trung tâm nền Vua - Thành Nhà Hồ (2020-2021)
367  
 1.  
NGUYỄN HỮU MẠNH, NGUYỄN QUANG NGỌC, LÝ VĂN CHÂU (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội), NGUYỄN VĂN MINH (Ban NC&BS Lịch sử Thanh Hoá)
Kết quả khai quật địa điểm Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) năm 2021
369  
 1.  
ĐẶNG HỒNG SƠN, VŨ VĂN QUÂN, BÙI XUÂN TÙNG, LƯƠNG THỊ MAI ANH (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội), ĐỖ QUANG TRỌNG (Sở VHTT&DL Thanh Hoá), LÊ TRÍ DUẨN (Ban NC&BS Lịch sử Thanh Hóa)
Kết quả khai quật kinh đô Vạn Lại (Thanh Hóa) năm 2021
374  
 1.  
NGUYỄN VĂN ANH, HOÀNG ANH TUẤN, LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN VĂN THƯƠNG (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội), TRỊNH ĐÌNH DƯƠNG, TRỊNH TIẾN DŨNG, HOÀNG THỊ VÂN (BT. Thanh Hóa)
Kết quả khai quật di tích Nam Giao thuộc kinh đô Vạn Lại (Thanh Hóa) năm 2021
378  
 1.  
ĐOÀN KHAI QUẬT
Kết quả khai quật di tích lịch sử Pú Vạp thị xã Mường Lay, tỉnh
Điện Biên
381  
 1.  
NGUYỄN QUỐC MẠNH, LÊ HOÀNG PHONG (Trung tâm KCH Nam Bộ), TRẦN ANH THIỆN, NGUYỄN TIẾN NĂM (BT. Bà Rịa - Vũng Tàu)
Thăm dò, khai quật di tích Vòng Thành Đá Trắng huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu)
387  
 1.  
NGUYỄN QUỐC MẠNH, LÂM KIÊM LỢI, NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG (Trung tâm KCH Nam Bộ)
Hiện vật gốm ở di tích Vòng Thành Đá Trắng huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu)
392  
 1.  
NGUYỄN VĂN ANH, ĐINH THỊ THÙY HIÊN, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN, HOÀNG TUẤN ANH (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội), NGUYỄN THANH LÂM (BT. Quảng Ninh)
Phát hiện dấu tích kiến trúc tại cánh đồng Chu Ca, xã Dương Huy, huyện Cẩm Phả (Quảng Ninh)
397  
 1.  
ĐẶNG HỒNG SƠN, LƯƠNG THỊ MAI ANH (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội), HOÀNG THỊ VÂN, TRỊNH TIẾN DŨNG (BT. Thanh Hóa)
Địa danh sản xuất in trên gạch được phát hiện tại di tích Vạn Lại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) năm 2022
399  
 1.  
ĐẶNG HỒNG SƠN, LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN VĂN ANH, NGUYỄN HỮU MẠNH, BÙI XUÂN TÙNG, NGUYỄN VĂN THƯƠNG, LƯƠNG THỊ MAI ANH, TẠ MINH ĐỨC (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội), NGUYỄN HỮU MẠO, NGUYỄN HỒNG TÍNH (Ban QLDT Bắc Ninh), NGUYỄN THỊ TRỌNG, NGUYỄN THỊ BIỂN (BT. Bắc Ninh)
Báo cáo kết quả khai quật chùa Tĩnh Lự (Bắc Ninh) năm 2022
401  
 1.  
BÙI VĂN HÙNG (Viện KCH), NGUYỄN TRUNG DŨNG (Viện NC&PT Nông nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên), ĐẶNG THỊ KIỀU VÂN (Huyện ủy huyện Tràng Định)
Kết quả khảo sát hang Bản Bó (Lạng Sơn) năm 2022
405  
 1.  
TRẦN VĂN TÙY, NGUYỄN XUÂN QUANG (BT. Hà Nội)
Khai quật pho tượng Địa Tạng vương Bồ Tát ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội)
410  
 1.  
TRỊNH HOÀNG HIỆP (Viện KCH), NGUYỄN DUY PHƯỢNG, ĐẶNG MỸ TRANG, PHẠM ĐỨC VŨ (BT. Hùng Vương)
Phát hiện mới về khảo cổ học tỉnh Phú Thọ năm 2021
411  
 1.  
THÂN VĂN TIỆP, PHẠM VĂN TRIỆU, NGUYỄN THƠ ĐÌNH (Viện KCH), NGUYỄN QUYẾT CHIẾN, TRẦN VĂN TUÂN (BT. Bắc Giang)
Kết quả khai quật địa điểm Chùa Cao xã Khám Lạng, huyện Lục Nam (Bắc Giang)
414  
 1.  
LƯU VĂN PHÚ, THÂN VĂN TIỆP, PHẠM VĂN TRIỆU (Viện KCH), TỐNG TRUNG TÍN (Hội KCH Việt Nam) NGUYỄN QUYẾT CHIẾN, TRẦN VĂN TÂM, TRẦN VĂN TUÂN (BT. Bắc Giang)
Kết quả khai quật địa điểm Chùa Nghĩa Trung xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang)
420  
 1.  
THÂN VĂN TIỆP, LƯU VĂN PHÚ, LÊ NGỌC HÂN (Viện KCH), NGUYỄN QUYẾT CHIẾN, TRẦN VĂN TÂM (BT. Bắc Giang)
Kết quả khai quật địa điểm Chùa Hồ Bấc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
427  
 1.  
THÂN VĂN TIỆP, NGUYỄN THỊ THANH HIẾU (Viện KCH), TRẦN VĂN TUÂN (BT. Bắc Giang)
Thăm dò dấu tích lò gốm Hố Quýt xã Trí Yên, huyện Yên Dũng
(Bắc Giang)
433  
 1.  
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH (Viện KCH), VŨ THANH LỊCH, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (Sở VHTT Ninh Bình)
Khai quật khu vực cánh đồng phía nam đền Lê - di tích cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), các tháng 9-12/2021
436  
 1.  
NGUYỄN QUANG MIÊN, NGUYỄN NGỌC QUÝ (Viện KCH), VŨ ANH HÙNG (Học viện KTQS)
Thêm các kết quả đo tuổi 14C tại khu di tích cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)
440  
 1.  
TRỊNH HOÀNG HIỆP, NGUYỄN PHÚC CẦN (Viện KCH)
Kết quả khai quật địa điểm chùa Bồ Đài (Quảng Ninh) năm 2022
443  
 1.  
LÊ THỊ LIÊN, TỐNG TRUNG TÍN (Hội KCH Việt Nam), NGUYỄN VĂN ANH, BÙI XUÂN TÙNG, NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN), KIỀU ĐINH SƠN, PHẠM THANH LÂM (BT. Quảng Ninh)
Kết quả khai quật di tích Trại Cấp năm 2021
446  
 1.  
TỐNG TRUNG TÍN (Hội KCH Việt Nam), HÀ VĂN CẨN (Viện KCH) VÀ ĐOÀN KHAI QUẬT
Kết quả khai quật khảo cổ khu vực chính  Điện Kính Thiên (Hà Nội) năm 2022
450  
 1.  
BÙI VĂN SƠN, NGUYỄN HÀ AN, HOÀNG TUẤN ANH (Dự án điện Kính Thiên)
Sưu tập tiền đồng tại địa điểm Điện Kính Thiên (Hà Nội) được khai quật năm 2019
456  
 1.  
NGUYỄN VĂN ANH, HOÀNG TUẤN ANH, TẠ MINH ĐỨC, HOÀNG XUÂN TỨ (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN), BÙI VĂN HIẾU, BÙI VĂN LIÊM (Viện KCH)
Kết quả khai quật di tích Đám Trì (Bắc Giang) năm 2021
461  
 1.  
BÙI VĂN HÙNG (Viện KCH), HOÀNG TUẤN ANH (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN)
Kết quả thăm dò di tích chùa Cao huyện Hà Trung (Thanh Hóa) năm 2022
469  
 1.  
NGUYỄN ĐỨC THÀNH, HOÀNG TRUNG HIẾU (Viện NC Công nghiệp rừng), NGUYỄN HỒNG CHI (TT BTDS Thăng Long -
Hà Nội)
Đánh giá hiện trạng di vật gỗ được khai quật tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long
472  
 1.  
DƯƠNG MINH NHẬT (TP. Hồ Chí Minh)
Phát hiện nhà mộ cổ có kiến trúc phương Tây ở thành phố Hồ Chí Minh
481  
 1.  
NGUYỄN MẠNH THẮNG, TRẦN TRỌNG HIẾU (BT. Tiền Giang)
Ngôi mộ nội tổ Tả quân Lê Văn Duyệt huyện Cái Bè (Tiền Giang)
483  
 1.  
HOÀNG THỊ VÂN (BT. Thanh Hóa)
Phát hiện mộ gạch ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa)
486  
 1.  
NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, LÊ QUỐC (thành phố Hồ Chí Minh)
Ngôi mộ hợp chất ở xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang)
488  
 1.  
NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, (thành phố Hồ Chí Minh)
Khảo sát 2 di tích mộ cổ ở xã Phước Vân và xã Tân Trạch, huyện Cần Đước (Long An)
490  
 1.  
NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, LÊ QUỐC (thành phố Hồ Chí Minh)
Khảo sát quần thể lăng mộ Phó quản cơ Trần Quang Tập, thị trấn Tân Trụ (Long An)
492  
 1.  
ĐỖ THỊ LAN (BT - TV tỉnh Long An)
Ngôi mộ cổ có liên quan đến phụ thân Xuân Quang Hầu Nguyễn Khắc Tuấn
494  
 1.  
LÊ HOÀNG QUỐC (ĐH Malaya, Malaysia)
Khu mộ cổ hợp chất trong nghĩa trang đất thánh Nha Ràm, huyện Cần Đước (Long An)
497  
 1.  
NGUYỄN THỊ HÀ (Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh)
Hai ngôi mộ cổ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
499  
 1.  
NGUYỄN THỊ HÀ (Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh)
Ngôi mộ cổ ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
506  
 1.  
NGUYỄN THỊ NGUYỆT, TRƯƠNG TIẾN DU (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Khảo sát một khu mộ cổ tại thành phố Hồ Chí Minh
510  
 1.  
LÊ HOÀNG PHONG (Trung tâm KCH - Viện KHXH vùng Nam Bộ)
Khảo sát các mộ hợp chất ở huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu)
512  
 1.  
NGUYỄN VĂN CẨM, TRẦN VĂN DŨNG (BT. Tiền Giang)
Ngôi mộ cổ đá ong của Chưởng cơ Huệ Ân Hầu Mai Tấn Huệ, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang)
516  
 1.  
LƯU VĂN PHÚ (Viện KCH), NÔNG ĐỨC KIÊN, DƯƠNG VIỆT HƯNG (BT. Lạng Sơn)
Phát hiện dấu tích kiến trúc thời Lê ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
519  
 1.  
NGUYỄN NGỌC TÂN (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội)
Dấu vết thời Lê Trung hưng tại đình làng Trung Lương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
522  
 1.  
BÙI VĂN HÙNG, NGUYỄN PHÚC CẦN (Viện KCH)
Kết quả khai quật đền Kim Luân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
524  
 1.  
NGUYỄN THỊ VIỆT (Sở VHTT&LD Thái Nguyên)
Khảo cứu giếng cổ làng An (Ân) Cập (Bắc Giang)
531  
 1.  
NGUYỄN ANH THƯ (ĐHVH Hà Nội), LÊ THỊ HÀ VÂN, PHẠM MẠNH DŨNG (Sở VHTT Ninh Bình), NGUYỄN TUẤN LUÂN (BT. Ninh Bình)     
Bệ thờ bằng đất nung ở Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)
533  
 1.  
NGYỄN THỊ THANH VÂN (ĐHVH Hà Nội), NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO (Sở VHTT Ninh Bình), LÊ VÂN TRANG (BT. Ninh Bình)
Hiện vật trang trí hình rồng ở Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)
535  
 1.  
AN VĂN MẬU, HOÀNG THỊ HƯƠNG, NGUYỄN VĂN ĐÀI (BT. Hải Dương)
Phát hiện sưu tập di vật thời Trần tại chùa Gốm, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
537  
 1.  
HOÀNG THỊ HƯƠNG, HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN (BT. Hải Dương)
Phát hiện mảnh gạch, ngói thời Trần tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
538  
 1.  
NGUYỄN THỊ VIỆT (Sở VHTT&DL Thái Nguyên)
Gạch thời Lê Trung hưng ở đình An Châu, tỉnh Thái Nguyên
540  
 1.  
VŨ THỊ THU, PHẠM TUẤN LUÂN (BT. Ninh Bình)
Phát hiện mảng bệ sen tại khu vực đền thờ vua Lê Đại Hành xã Trường Yên, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
541  
 1.  
TRẦN ANH DŨNG (Hội KCH Việt Nam), NGUYỄN XUÂN NGỌC (BT. Công an nhân dân)
Khảo sát di tích chùa Bảo Nghiêm, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
542  
 1.  
LƯU NGỌC THÀNH (ĐHVH Hà Nội), PHẠM THỊ BIỂN (BT.
Hà Nội
)
Ba pho tượng cổ tại chùa Am, huyện Thường Tín (Hà Nội)
545  
 1.  
LƯU NGỌC THÀNH (ĐHVH Hà Nội)
Đình Hạ, huyện Thường Tín (Hà Nội)
546  
 1.  
NGUYỄN NGỌC TÂN (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội)
Vị trí xá lợi thiền sư Tính Tịch trong tháp Viên Dung chùa Phật Tích qua tư liệu khai quật của người Pháp năm 1939
548  
 1.  
NGUYỄN VĂN ANH (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội)
Đình Đồng Châu xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
550  
 1.  
ĐỖ MINH NGHĨA (Viện Bảo tồn di tích)
Cây hương đá đền Thiện, phường Phú Lương, quận Hà Đông
(Hà Nội)
552  
 1.  
TẠ VĂN TRƯỜNG (Bắc Giang)
Đình Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
553  
 1.  
NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI (Viện Bảo tồn di tích)
Đền, chùa thôn Hoàng Chung, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
555  
 1.  
NGUYỄN VÂN YÊN, NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (Sở VHTT&DL Thái Nguyên)
Đình Thanh Thù, thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên)
558  
 1.  
NGUYỄN VÂN YÊN, NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (Sở VHTT&DL Thái Nguyên)
Một số hiện vật ở đình La Đành (Thái Nguyên)
560  
 1.  
NGUYỄN MẠNH THẮNG (BT. Tiền Giang)
Đình Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
563  
 1.  
NGUYỄN THU HƯƠNG (Hà Nội)
Đền Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội
565  
 1.  
TẠ VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN THU HÀ (Bắc Giang)
Đình Vường, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
568  
 1.  
TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG (Viện Bảo tồn di tích)
Đền Cả Đế Thích, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
569  
 1.  
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (Sở VHTT&DL Thái Nguyên), TRẦN QUANG LINH (Thái Nguyên)
Di tích lịch sử đình - chùa Trung Đài (Thái Nguyên)
571  
 1.  
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (Sở VHTT&DL Thái Nguyên), HOÀNG ANH TUẤN (Thái Nguyên)
Đình Hạ Đạt (Thái Nguyên)
575  
 1.  
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (Sở VHTT & DL Thái Nguyên)
Đình làng Cướm (Thái Nguyên)
577  
 1.  
NGUYỄN GIA BẢO (Sở VHTT & DL Thái Nguyên)
Đình, chùa Trung Na (Thái Nguyên)
579  
 1.  
PHẠM THỊ BÍCH HUỆ (BQL DT Kinh Môn), NGUYỄN VĂN THÀNH (UBND phường Duy Tân, Kinh Môn), TRẦN ANH DŨNG (Hội KCH Việt Nam)
Khu di tích đền chùa Tống Thượng (Hải Dương)
581  
 1.  
PHẠM VĂN TRIỆU (Viện KCH)
Vị trí chùa Hồ Bấc trong tổng thể di tích chùa Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
584  
 1.  
PHẠM VĂN TRIỆU (Viện KCH)
Trở lại Cầu Từ, tỉnh Bắc Giang
587  
 1.  
NGÔ VĂN CƯỜNG (Viện Nghiên cứu Kinh thành)
Một số di vật thời Đông Hán được phát hiện tại núi Phượng Hoàng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
590  
 1.  
TRẦN THÀNH ĐẠT, TRẦN HOÀNG TUẤN KIỆT (Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM)
Kiến trúc và trang trí trên mái đình Chí Hòa, quận 10, thành phố Hồ
Chí Minh
592  
 1.  
NGUYỄN THỊ KHUYẾN (TT Nghiên cứu lịch sử và BTDS VH Thanh Hóa)
Chùa Mao Xá (Thiệu Hưng Tự), xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
595  
 1.  
NGUYỄN THU HƯƠNG, NGUYỄN ANH TUẤN (Hà Nội)
Niên đại cụm đình Tam Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
597  
 1.  
NGUYỄN THU HƯƠNG, NGUYỄN XUÂN SINH (Hà Nội)
Niên đại và quá trình trùng tu chùa Côn Sơn, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
600  
 1.  
NGUYỄN HOÀNG NAM (BT. Bắc Ninh)
Bát hương đá thế kỷ XVIII tại chùa làng Bùi
603  
 1.  
NGUYỄN HOÀNG NAM (BT. Bắc Ninh)
Bệ thờ đá thế kỷ XVII tại đình làng Thanh Khê tỉnh Bắc Ninh
604  
 1.  
VŨ VIẾT TRUYỀN (BT. Bắc Ninh)
Sập thờ bằng đá thế kỷ XIX tại đình làng An Phú tỉnh Bắc Ninh
605  
 1.  
NGUYỄN THỊ NGUYỆT (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Tượng Nghê hay đồ xông trầm?
607  
 1.  
TRẦN THỊ NGỌC LAN (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Nhóm tượng Quán Thế Âm tại một số Bảo tàng ở thành phố Hồ
Chí Minh
609  
 1.  
NGUYỄN VĂN AN (BT. Bắc Ninh)
Bài vị gỗ thời Lê Trung Hưng tại đền, chùa làng Phả Lại (Bắc Ninh)
612  
 1.  
NGUYỄN HOÀNG NAM (BT. Bắc Ninh)
Về pho tượng tổ thế kỷ XIX tại chùa làng Tuyên Bá huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
614  
 1.  
NGÔ THỊ THANH LOAN (BT. Bắc Ninh)
Hệ thống cổ vật chùa Xuân Đồng, tỉnh Bắc Ninh
615  
 1.  
LÊ VĂN MINH (Trường ĐH Tây Bắc), PHẠM VĂN THĂNG (Trường CĐ Sơn La)
Bốn trụ đá tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
617  
 1.  
NGÔ MINH NHẬT (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Chiếc lư hương bằng đá tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
619  
 1.  
NGUYỄN HỮU LỘC (BTLS TP. Hồ Chí Minh), LÊ NGỌC QUỐC (Ban quý tế đình Tân Lân, Biên Hòa)
Phát hiện cấu kiện đá có minh văn độc đáo tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
620  
 1.  
VŨ VIẾT TRUYỀN (BT. Bắc Ninh)
Hai pho tượng hậu phật bằng đá niên đại thế kỷ XVII tại chùa làng Thanh Hà, tỉnh Bắc Ninh
623  
 1.  
NGUYỄN VĂN AN (BT. Bắc Ninh)
Đình làng Đại Lâm và chiếc lư hương bằng đá thời Nguyễn
624  
 1.  
NGUYỄN THỊ VIỆT (Sở VHTT & DL Thái Nguyên)
Phát hiện tấm bia đá ở khu vực đình, chùa Trà Viên tỉnh Thái Nguyên
626  
 1.  
NGUYỄN HỮU MẠNH (Trường ĐH KHXH &NV - ĐHQG Hà Nội)
Tìm hiểu xuất xứ pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bảo tàng Guimet
627  
 1.  
ÂU Ý NHIÊN, TỪ BẢO MI (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)
Bộ tượng A La Hán thế kỷ XVIII tại chùa Giác Lâm thành phố Hồ
Chí Minh
631  
 1.  
NGUYỄN VIỆT (Hội KCH Việt Nam)
Phát hiện mặt nhẫn in niêm phong (intaglio) sớm ở miền Bắc Việt Nam
636  
 1.  
ĐỖ MINH NGHĨA (Viện Bảo tồn di tích), LÊ TÙNG LÂM (Nhà nghiên cứu tự do), NGUYỄN TUẤN QUANG (Tạp chí Tia sáng)
Về nội dung văn tự Phật bàn thạch tại chùa Thượng Nương, tỉnh Hà Nam
639  
 1.  
ĐỖ XUÂN TRUNG, NGUYỄN NGỌC TIẾN, NGUYỄN PHÚ THANH (BT. Hải Phòng)
Nhóm hiện vật được phát hiện tại xóm Bến xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
640  
 1.  
BÙI VĂN SƠN (Viện KCH), HOÀNG TUẤN ANH (Dự án Điện Kính thiên)
Ván diềm thả trang trí hoa sen phát hiện tại địa điểm Kính Thiên năm 2021
643  
 1.  
LƯU ANH TỴ, TRẦN QUỐC DŨNG, TRẦN TRỌNG NHÂN (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM)
Điêu khắc độc đáo trên hai bộ cửa cổ của chùa Giác Viên, thành phố Hồ Chí Minh
644  
 1.  
NGÔ THỊ NHUNG (Viện KCH), NGUYỄN VĂN BÌNH, TRẦN QUANG NGỌC (BQL DT Đền Cờn), NGUYỄN VĂN BẢO (Viện Sử học)
Kiến trúc thời Lê ở di tích đền Cờn xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
647  
 1.  
NGUYỄN NGỌC TIẾN (Hội KHLS Hải Phòng)
Văn bia tháp chùa Dư Hàng phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng                                      
651  
 1.  
ĐỖ MINH NGHĨA (Viện Bảo tồn di tích), LÊ TÙNG LÂM (Nhà nghiên cứu tự do), NGUYỄN TUẤN QUANG (Tạp chí Tia sáng)
Xác định vị trí núi Thiên Kiện (Hà Nam)
657  
 1.  
NGUYỄN VĂN THIỆN (Bảo tàng - Thư viện Long An)
Từ một tờ bẩm của hương chức làng Vĩnh Phong năm 1915, góp thêm ý kiến về nhân vật Mai Tự Thừa và địa danh Thủ Thừa
662  
 1.  
LƯU NGỌC THÀNH (ĐHVH Hà Nội)
Lăng đá danh tướng Đinh Điền tại đình làng Tình Quang quận Long Biên, Hà Nội
667  
 1.  
NGUYỄN GIA HUY (Sở VHTT&DL Thái Nguyên)
Giếng cổ làng Dã Thù (Thái Nguyên)
668  
 1.  
NGUYỄN GIA HUY (Sở VHTT&DL Thái Nguyên)
Di tích đình Bìa (Thái Nguyên)
669  
 1.  
ĐỖ MINH ĐIỀN (BTLS Thừa Thiên Huế)
Phát hiện mốc giới cổ ở làng Xuân Tùy, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
671  
 1.  
TRÌNH NĂNG CHUNG (Hội KCH Việt Nam)
Cầu đá thời Lê ở Văn Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội)
674  
 1.  
NGUYỄN VÂN YÊN, NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (Sở VHTT & DL Thái Nguyên)
Ngôi điếm cổ xóm Hồ (Bắc Giang)
676  
 1.  
NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI (Viện Bảo tồn di tích)
Nhà thờ giáo họ Viên Tiêu xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên
678  
 1.  
NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI, TẠ QUỐC KHÁNH (Viện Bảo tồn di tích)
Nhà thờ giáo xứ Cam Châu xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
681  
 1.  
NGUYỄN GIA BẢO (Sở VHTT&DL Thái Nguyên)
Văn chỉ làng Nga My huyện Phú Bình (Thái Nguyên)
686  
 1.  
NGÔ THỊ THANH LOAN (BT. Bắc Ninh)
Bức cửa võng thời Nguyễn đình làng Lam Cầu tỉnh Bắc Ninh
687  
 1.  
TẠ QUỐC KHÁNH (Viện Bảo tồn di tích)
Về niên đại xây dựng nhà thờ giáo họ Thiện Phiến huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
689  
 1.  
NGUYỄN VĂN THẮNG (Thái Nguyên)
Ngôi nhà cổ ở thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên)
692  
 1.  
AN VĂN MẬU, HOÀNG THỊ HƯƠNG (BT. Hải Dương)
Mảnh tháp thời Trần ở chùa Quảng Sơn, thành phố Chí Linh, tỉnh
Hải Dương
694  
 1.  
MAI THÙY LINH, THÂN THỊ HẰNG (Viện KCH)
Tháp đá Vĩnh Minh (Hải Dương)
695  
 1.  
MAI THÙY LINH, THÂN THỊ HẰNG (Viện KCH)
Vườn tháp chùa Muống (Hải Dương)
697  
 1.  
NGUYỄN NGỌC TÂN (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội)
Tháp đá Chồng ở Đông Triều (Quảng Ninh)
699  
 1.  
KỲ DƯƠNG NHẬT LINH (TTDS các nhà Khoa học Việt Nam), NGUYỄN NGỌC TÂN (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG Hà Nội)
Cấu trúc linh bảo tháp trên núi Đông Lâm Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
701  
 1.  
LÒ NGỌC DIỆP (Trường ĐH Tây Bắc)
Giá trị tháp Mường Và huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
703  
 1.  
LÊ VĂN MINH (Trường ĐH Tây Bắc)
Phát hiện nhóm di vật tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La
706  
 1.  
NGUYỄN VĂN THẮNG (Thái Nguyên)
Mộ tháp cổ làng Phú Cốc (Thái Nguyên)
707  
 1.  
HOÀNG TUẤN ANH (Dự án Điện Kính thiên), BÙI VĂN SƠN (Viện KCH)
Mô hình tháp đất nung thời Trần được phát hiện tại địa điểm Kính Thiên năm 2022
708  
 1.  
NGUYỄN HỮU LỘC (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Bức trấn phong thời Minh Mạng tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
711  
 1.  
NGUYỄN VĂN NGỌC (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Chiếc bao lam thếp vàng tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
714  
 1.  
ĐÀO VĨNH HỢP (Trường ĐH Sài Gòn), VÕ THỊ ÁNH TUYẾT (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM)
Di tích “Thanh Minh từ” của Ngũ bang thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
716  
 1.  
VÕ THỊ ÁNH TUYẾT (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM)
Bồn hương lớn có niên đại sớm nhất ở hội quán Quảng Triệu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
720  
 1.  
ĐỖ MINH ĐIỀN (BTLS Thừa Thiên Huế)
Hai bức hoành phi thời Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế
723  
 1.  
CAO THU NGA (Trường ĐH Khoa học xã hội & NV, ĐHQG TP. HCM)
Các hoành phi, liễn đối hiệu Gia Hưng có ghi niên đại Ất Mùi (1895), Mậu Tuất (1898) và Đinh Mùi (1907) ở nhà cổ Nguyễn Háo Thoại, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
727  
 1.  
NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH, ĐỒNG THỊ THANH THẢO, ĐỖ HÀ MINH THƯ (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM)
Bao lam “Thập bát La Hán Thượng kỳ thú” ở chùa Giác Viên quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
732  
 1.  
TRẦN ĐĂNG KHOA (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Hai bức hoành phi tại Thiên Hậu cung thành phố Bạc Liêu
736  
 1.  
NGUYỄN THỊ XUÂN (Viện Bảo tồn di tích)
Tả - Hữu vu đình Nam An (Ba Vì, Hà Nội) - một công trình hiếm gặp được dựng vào thời vua Cảnh Hưng
738  
 1.  
NGUYỄN ANH TUẤN (Viện KCH)
Di tích hố đất đen chứa di cốt động vật lớn nhất trong khu vực Hoàng thành Thăng Long                       
740  
 1.  
TRẦN ANH DŨNG (Hội KCH Việt Nam)
Loại hình nồi đất nung có gắn tai thời Lý địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
744  
 1.  
TRẦN ANH DŨNG (Hội KCH Việt Nam)
Bát đất nung thời Lý ở địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
747  
 1.  
TRẦN ANH DŨNG (Hội KCH Việt Nam), TRẦN TRUNG HIẾU (Dự án Vườn Hồng)
Một số loại hình bát và chân đèn thời Lý địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
750  
 1.  
TRẦN TRUNG HIẾU (Dự án Vườn Hồng)
Hai viên gạch in chữ Hán đặc biệt được khai quật tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
753  
 1.  
NGÔ THỊ NHUNG, NGUYỄN ĐỨC BÌNH (Viện KCH), TRƯƠNG THỊ THU HIỀN (Dự án Vườn Hồng)
Ngói mũi sen chất liệu đất nung thời Lý địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
755  
 1.  
NGÔ THỊ NHUNG, NGUYỄN ĐỨC BÌNH (Viện KCH)
Ngói phẳng mũi sen thời Lý tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
761  
 1.  
NGUYỄN ANH TUẤN, TRẦN THỊ MINH (Viện KCH)
Chỉnh lý di cốt động vật các hố G6 và G7 tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
765  
 1.  
LƯU VĂN HÙNG (Viện KCH)
Di tích móng tường thành thời Lê Trung hưng tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
769  
 1.  
LƯU VĂN HÙNG (Viện KCH)
Di vật thành bậc sa thạch thời Lý tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
772  
 1.  
TRẦN TRUNG HIẾU (Dự án Vườn Hồng)
Minh văn trên đồ gốm thời Lý tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
773  
 1.  
NGUYỄN ĐỨC BÌNH, NGÔ THỊ NHUNG (Viện KCH)
Gạch trang trí kiến trúc thời Lý tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
776  
 1.  
NGUYỄN ĐỨC BÌNH, NGÔ THỊ NHUNG (Viện KCH)
Gạch trang trí hoa sen thời Lý tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
778  
 1.  
LƯU VĂN HÙNG, PHẠM VĂN TRIỆU (Viện KCH)
Di tích kiến trúc mặt bằng hình chữ nhật thời Lý tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
782  
 1.  
NGÔ THỊ LAN (Viện KCH)
Nhận xét về những hố đất đen được phát hiện ở hố G7, G8 tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
786  
 1.  
NGÔ THỊ LAN (Viện KCH)
Về những giếng nước được phát hiện ở hố G7, G8 tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
791  
 1.  
NGUYỄN ĐỨC BÌNH, NGÔ THỊ NHUNG (Viện KCH)
Gạch trang trí hoa dây (hoa cúc) thời Lý tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
794  
 1.  
TRẦN ANH DŨNG (Hội KCH Việt Nam), TRẦN TRUNG HIẾU (Dự án Vườn Hồng)
Một số loại cốc chân cao (tước) sứ Việt Nam được phát hiện tại địa điểm 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
799  
 1.  
NGÔ THỊ NHUNG, NGUYỄN ĐỨC BÌNH (Viện KCH)
Ngói phẳng mũi tròn thời Lý tại địa điểm số 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
804  
 1.  
ĐINH THỊ HOÀI THANH, ĐẬU BÁ TRÀ, ĐINH THỊ ÁNH TUYẾT (BT. Nghệ An)
Một số hiện vật mới được sưu tầm được trên địa bàn tỉnh Nghệ An
năm 2022
806  
 1.  
NGUYỄN THỊ LỆ THANH, LÝ MẠNH THẮNG (BT. Tuyên Quang)
Những chiếc gương đồng tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
808  
 1.  
NGUYỄN THỊ LỆ THANH, LÝ MẠNH THẮNG, MA THỊ HỒNG HUỆ (BT. Tuyên Quang)
Chiếc xanh đồng 12 ngăn được trưng bày tại Bảo tàng Tuyên Quang
809  
 1.  
NGUYỄN THỊ LỆ THANH, LÝ MẠNH THẮNG (BT. Tuyên Quang)
Hai hiện vật gốm thời Bắc thuộc tại Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang
812  
 1.  
LÊ THỊ HƯỜNG (BT. Thanh Hóa)
Nhóm hiện vật được phát hiện tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
813  
 1.  
LÒ NGỌC DIỆP (Trường ĐH Tây Bắc)
Phát hiện nhóm đồ sành tại khu vực biên giới xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
815  
 1.  
NGUYỄN VĂN ĐÀI, BÙI CAO CƯỜNG (BT. Hải Dương)
Hai chiếc thạp gốm hoa nâu thời Trần tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương
816  
 1.  
LÝ MẠNH THẮNG (BT. Tuyên Quang)
Phát hiện bộ gốm sứ thời Lý - Trần
818  
 1.  
BÙI THỊ ÁNH TUYẾT, LÊ TIẾN DŨNG, TRÌNH THỊ LUẬN (BQL DTLS Lam Kinh)
Hiện vật gốm thời Lê sơ được phát hiện ở tỉnh Thanh Hóa
819  
 1.  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN (Hội KCH Việt Nam)
Cổ vật gốm Việt Nam có tính chất cặp đôi?
821  
 1.  
ĐINH VĂN TRỰC (Công ty Đầu tư di sản Thăng Long)
Sưu tập gốm Bát Tràng từ thời Trần (thế kỷ XIV) đến đầu thời Nguyễn (đầu thế kỷ XX) được trưng bày tại Bảo tàng nghề gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
827  
 1.  
TRẦN TRỌNG HÀ (Hà Nội)
Sưu tập gốm Bát Tràng men trắng hoa lam tại Hà Nội
833  
 1.  
NGUYỄN THỊ LÀNH (Đà Nẵng)
Một số đồ gốm tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, Đà Nẵng
835  
 1.  
LÊ NGỌC HÂN (Viện KCH), LÊ NGỌC HÂN (Bonn University, Đức)
Hoa văn lạ trên mảnh chân đế đĩa hoa lam thời Mạc
836  
 1.  
LÊ NGỌC HÂN, NGUYỄN THỊ THANH DỊU (Viện KCH), TRỊNH NGỌC HUÂN (BQL Di tích Cổ Loa)
Nhóm bát hoa lam Trung Quốc các thế kỷ XVIII-XIX
837  
 1.  
LÊ NGỌC HÂN (Viện KCH)
Đề tài hoa sen trên đồ gốm men thời Lý tìm được trong các cuộc khai quật tại Hoàng thành Thăng Long, Ba Đình (Hà Nội)
839  
 1.  
CAO THU NGA (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM)
Sưu tập gốm Lái Thiêu có chữ Hán ở Bảo tàng Lịch sử  văn hóa
842  
 1.  
NGUYỄN THANH HIỀN (BT. Gốm Tam Thọ)
Nhóm ấm gốm mới được phát hiện ở Thanh Hóa
844  
 1.  
BÙI THỊ TUYẾT (Sở VHTT&DL Thanh Hóa)
Nhóm hiện vật mới được bổ sung tại Bảo tàng gốm Tam Thọ (Thanh Hóa)
847  
 1.  
PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN THỊ HỒNG (BT. Thanh Hóa)
Ba bình gốm mới được sưu tầm tại Thanh Hóa
848  
 1.  
TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO (BT. Thanh Hóa)
Nhóm bình gốm được phát hiện tại Thanh Hóa
849  
 1.  
BÙI THỊ TƯỜNG VI (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Bình gốm đầu gà thời Đường tại Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ
Chí Minh
851  
 1.  
PHẠM THANH LÂM (BT. Quảng Ninh)
Nhóm hiện vật được Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh sưu tầm tại thành phố Phan Thiết năm 2022
854  
 1.  
PHẠM THỊ NHU (BT. Ninh Bình)
Hai hiện vật lạ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình
857  
 1.  
PHÍ NGỌC TUYẾN (Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM)
Lư hương gốm Sài Gòn ở đình Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh
858  
 1.  
NGÔ VIỆT PHƯƠNG (BQL DTLS Lam Kinh)
Nhóm hiện vật gốm được phát hiện gần bờ sông Chu (Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa)
860  
 1.  
LÊ HOÀNG QUỐC (ĐH Maylaysia)
Phát hiện một số hiện vật ở bến Bạch Đằng thành phố Hồ Chí Minh
862  
 1.  
NGUYỄN THỊ THANH HIẾU (Viện KCH)
Sưu tập đồ gốm men các thế kỷ XV-XVI ở Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang
864  
 1.  
LÊ THỊ CẨM (BTLS Thành phố Hồ Chí Minh)
Bộ sưu tập ngọc bội tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh                                                                       
869  
 1.  
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ (BTLS Thành phố Hồ Chí Minh)
Chức năng của sưu tập hiện vật bằng ngọc trang trí hình rồng được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
874  
 1.  
TRIỆU THỊ THANH (BTLS Thành phố Hồ Chí Minh)
Sưu tập đồ đựng bằng ngọc trang trí thảo mộc tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh                                                                         
877  
 1.  
NGUYỄN THỊ NGUYỆT (BTLS Thành phố Hồ Chí Minh)
Kim Khánh - Hoàng Đế sắc tứ
881  
 1.  
NGUYỄN TRẦN TUẤN (BTLS Thành phố Hồ Chí Minh)
Ấn “Khánh Ninh cung bảo” tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh                                                                           
885  
 1.  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN (Hội KCH Việt Nam)
Ấn đồng của tri huyện từ thời Lê sơ đến thời Nguyễn
888  
 1.  
TRẦN VĂN TÙY, KIỀU TUẤN ĐẠT, PHẠM TÂN TIẾN (BT. Hà Nội)
Bộ sưu tập hiện vật gốm sứ hoa lam độc đáo được phát hiện tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội
892  
 1.  
NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN, VÕ TRUNG ĐỨC (BT. Hà Tĩnh)
Sưu tầm ván lót giếng cổ xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
894  
 1.  
TRẦN THỊ CHUNG (Ban QLDTLS Lam Kinh, Thanh Hóa)
Nhóm hiện vật mới được phát hiện tại xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
895  
 1.  
PHẠM MINH TRUNG (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Sưu tập móc thắt lưng ngọc tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
897  
 1.  
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Liễn đồng phỏng liễn thời Chu được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
900  
 1.  
TRIỆU THỊ THANH (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Bộ sưu tập bàn là thời Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh
902  
 1.  
HOÀNG ANH TUẤN (BTLS TP. Hồ Chí Minh)
Hai chiếc bát kim loại màu vàng được tìm thấy trong một con tàu đắm ở vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo
906  
 1.  
NGUYỄN THỊ NHUẦN (BT. Hà Tĩnh)
Nhóm hiện vật “kiếm Tây Sơn” tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
908  
 1.  
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN QUANG MIÊN, LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH)
Thành phần hợp kim tiền kim loại thời Tây Sơn - Nguyễn và Pháp thuộc
910  
 1.  
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN QUANG MIÊN, LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH), HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, TRƯƠNG THẾ LIÊN (BT. Đà Nẵng), Thượng tọa THÍCH HUỆ VINH (BT. Văn hóa Phật giáo), TRẦN KỲ PHƯƠNG (Hội KCH Việt Nam)
Khánh chùa Phúc Nghiêm được lưu giữ tại Bảo tàng Phật Giáo (Đà Nẵng)
915  
 1.  
VŨ THỊ THU (BT. Ninh Bình)
Những hiện vật các thế kỷ I-III được phát hiện tại mộ gạch, di tích Đền Hạ xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
927  
 1.  
NGUYỄN GIA HUY (Sở VHTT&DL Thái Nguyên)
Phát hiện tiền cổ ở nhà ông Dương Văn Hiệp thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
929  
 1.  
VŨ VIẾT TRUYỀN (BT. Bắc Ninh)
Quả chuông thời Gia Long ở chùa làng Tú Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
930  
 1.  
NGUYỄN GIA BẢO (Sở VHTT&DL Thái Nguyên)
Quả chuông đồng cổ thời Lê ở Bắc Kạn có danh xưng tên nước “Việt Nam”
931  
 1.  
NGUYỄN VĂN AN (BT. Bắc Ninh)
Quả chuông thời Lê Trung hưng tại chùa làng Ngọc Thượng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
936  
 1.  
LÝ KIM KHOA (BT. Yên Bái)
Phát hiện chuông đồng cổ niên hiệu Tự Đức 10 (1856) tại thành phố Yên Bái
938  
 1.  
NGUYỄN ĐỨC LONG (Hà Nội)
Thơ thiền trên cổ vật chuông Thanh Mai
940  
 1.  
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN QUANG MIÊN, LÊ HẢI ĐĂNG (Viện KCH), HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, TRƯƠNG THẾ LIÊN (BT. Đà Nẵng), Thượng tọa THÍCH HUỆ VINH (BT. Văn hóa Phật giáo), TRẦN KỲ PHƯƠNG (Hội KCH Việt Nam)
Chuông chùa Phổ Quang được lưu giữ tại Bảo tàng Phật Giáo
(Đà Nẵng)
943  
 1.  
NGUYỄN ĐỨC LỘC, ĐẶNG VĨNH TOẠI, ĐỖ MINH ĐIỀN (BTLS Thừa Thiên Huế)
Giới thiệu “Bác Chung” Nam Giao tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế
953  
 1.  
VÕ TRUNG ĐỨC, NGUYỄN THỊ THU THANH, NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN (BT. Hà Tĩnh)
Phát hiện ba chuông đồng cổ tại tỉnh Hà Tĩnh
956  
 1.  
TRẦN PHI CÔNG (BT. Hà Tĩnh)
Chuông chùa Phúc Điền
957  
 1.  
LÊ THỊ VÂN TRANG (BT. Ninh Bình)
Sưu tập đỉnh đồng tại Bảo tàng Ninh Bình
959  
 1.  
ĐÀO VĨNH HỢP, LÊ THỤY NGỌC TUYỀN, MAI XUÂN KHOA (Trường ĐH Sài Gòn)
Chiếc chuông cổ trong Miếu Nhị Phủ ở thành phố Hồ Chí Minh
961  
 1.  
ĐÀO VĨNH HỢP (Trường ĐH Sài Gòn)
Cổ vật lư hương hình đốt tre độc đáo ở miếu Quan Thánh - Hội quán Nghĩa Nhuận
965  
 1.  
PHẠM THỊ NHU (BT. Ninh Bình)
Phát hiện sưu tập tiền cổ ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
969  
 1.  
NGUYỄN THỊ LỆ THANH (BT. Tuyên Quang)
Pháy hiện hũ tiền xu cổ ở Tuyên Quang
971  
 1.  
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, PHAN THỊ KIM AN (Bảo tàng - Thư viện Long An)
Phát hiện số lượng lớn tiền cổ tại di tích nhà Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
972  
 1.  
NGÔ THỊ THANH LOAN (BT. Bắc Ninh)
Phát hiện tiền cổ tại thôn Như Nguyệt xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
976  
 1.  
PHẠM HUYỀN TRANG (ĐHKHXH & NVTPHCM)
Một số vấn đề bảo tồn văn bản cổ viết tay
977  

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7321320
Số người đang online: 18