Tạp chí Khảo cổ học số 1-2022

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM    

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

     

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

 

6 số một năm - 1/2022 (235)

 

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH, PHẠM THANH SƠN, VŨ THANH LỊCH, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, NGUYỄN CAO TẤN, NGUYỄN ANH THƯ VÀ NGUYỄN THỊ THANH VÂN
Kết quả khai quật nghiên cứu di tích Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) năm 2021
3  
VŨ THANH LỊCH
Vùng đất ngã ba sông Bôi trong không gian văn hóa Ninh Bình 10 thế kỷ đầu Công nguyên
20  
TRẦN ANH DŨNG
Đồ sứ thời Tống phát hiện tại 36 Điện Biên Phủ, Hà Nội                                            
25  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Chỉ dấu niên đại trên gốm Bát Tràng thế kỷ XVI - XVIII
35  
PHẠM THANH SƠN, BEN MARWICK, HOÀNG VĂN DIỆP VÀ NGUYỄN TIẾN HÒA
Sưu tập mảnh tước di chỉ Mậu A (Yên Bái) qua cuộc khai quật năm 2015
45  
NGUYỄN THƠ ĐÌNH, NGUYỄN HỮU MẠNH
Những phát hiện về khuôn đúc trống đồng tại khu vực Đông Nam Á
63  
TRỊNH SINH, PHẠM LÊ TRUNG
Nhìn nhận thêm về văn hóa Sa Huỳnh qua các mối quan hệ giao lưu văn hóa
71  
NGUYỄN THỊ TÚ ANH
Về tượng Phật và Bồ tát ở Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam)
84  
ANDREW HARDY, NGUYỄN QUANG NGỌC VÀ NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Những con đường núi của “Champa Thượng” ở Bình Định: Vị trí bia núi Man Lăng và hòn đá H’Bien
96  
   
  
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES    
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY    
       

Archaeology

CONTENTS  Page  

6 Editions p.a - 1/2022 (235)

   
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH, PHẠM THANH SƠN, VŨ THANH LỊCH, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, NGUYỄN CAO TẤN, NGUYỄN ANH THƯ AND NGUYỄN THỊ THANH VÂN
Research results of Hoa Lư Imperial city (Ninh Bình) in 2021
3  
VŨ THANH LỊCH
The area of Bôi river confluence in Ninh Bình cultural space in the first 10 centuries AD
20  
TRẦN ANH DŨNG
Song-period porcelain from 36 Điện Biên Phủ site (Thăng Long imperial Citadel, Hà Nội)                                            
25  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Dating signs of on Bát Tràng ceramics in sixteenth - eighteenth centuries                                     
35  
PHẠM THANH SƠN, BEN MARWICK, HOÀNG VĂN DIỆP AND NGUYỄN TIẾN HÒA
Collection of flakes from Mậu A (Yên Bái) site in 2015 excavation
45  
NGUYỄN THƠ ĐÌNH, NGUYỄN HỮU MẠNH
Discoveries of bronze-making moulds from Southeast Asian area
63  
TRỊNH SINH, PHẠM LÊ TRUNG
More perception of Sa Huỳnh culture from cultural interractions
71  
NGUYỄN THỊ TÚ ANH
About Buddha and Bohisattva statues at Đồng Dương (Quảng Nam)
84  
ANDREW HARDY, NGUYỄN QUANG NGỌC AND NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Research on mountainous roads of “Upper Champa” (in Bình Định) location of Man Lăng mountain and H’Bien stone                               
96  
   
   
   
   
   

Page

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7321310
Số người đang online: 12