Tạp chí Khảo cổ học số 2- 2022

VIỆN HÀN LÂM  KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM     

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

     

Khảo cổ học

MỤC LỤC  Trang  

6 số một năm - 2/2022 (236)

   
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LÂM THỊ MỸ DUNG
Trao đổi và buôn bán thời tiền, sơ sử ở ven biển miền Trung Việt Nam: Một số vấn đề về phương pháp và cách tiếp cận
3  
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU VĂN PHÚ
Khái quát về hệ thống di tích Khảo cổ học tiền sử Lai Châu
13  
NGUYỄN ANH THƯ
Đồ gốm di chỉ Vườn Chuối khai quật năm 2019 -2021: Tư liệu và nhận thức
22  
NGUYỄN ĐỨC BÌNH, TRẦN ANH DŨNG, NGÔ THỊ NHUNG VÀ TRẦN TRUNG HIẾU
Đồ gốm men Việt Nam thế kỷ VII - IX ở địa điểm Đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
39  
TRẦN ANH DŨNG
Đồ sành thế kỷ VII - IX ở địa điểm Đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
56  
 LẠI VĂN TỚI, BÙI MINH TRÍ
Khu di tích khảo cổ học Nền Chùa (Kiên Giang) trong nền cảnh văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ Việt Nam 
74  
 Vĩnh biệt TS. NCVCC. Nguyễn Tiến Đông -                     cả quãng đời gắn bó với Khảo cổ học, Lịch sử, văn hóa miền trung 99  
 
 
   
 
 
   
   
   
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES    
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY    
       

Archaeology

CONTENTS  Page  

6 Editions p.a - 2/2022 (236)

 

 
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LÂM THỊ MỸ DUNG
Exchange and trade in prehistoric and protohistoric times in central Vietnam: Some issues on the approach and method
3  
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU VĂN PHÚ
Generalization of prehistoric archaeological site system in Lai Châu
13  
NGUYỄN ANH THƯ
Ceramics from 2019-2021 excavation of Vườn Chuối site (Hà Nội): Data and perception                                            
22  
NGUYỄN ĐỨC BÌNH, TRẦN ANH DŨNG, NGÔ THỊ NHUNG AND TRẦN TRUNG HIẾU
Vietnamese glazed ceramics from seventh - ninth centuries at the Tunnel and underground car park site at 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
39  
TRẦN ANH DŨNG
Crockery from seventh - ninth century at the Tunnel and underground car park site at 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
56  
LẠI VĂN TỚI, BÙI MINH TRÍ
Archaeological site Nền Chùa (Kiên Giang) in Óc Eo - culture context in Southern Việt Nam
74  
Parting forever Ph.D, senior researcher Nguyễn Tiến Đông, who spent all his life on Archaeology, History and culture of Central Việt Nam 99  
   
   

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Phần 2: Khảo cổ học Tiền sử
Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, dày 100 trang. 
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang cả bìa.
Rồng và hoa sen: bộ sưu tập gốm Việt Nam tại bảo tàng Birmingham

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6870227
Số người đang online: 4