Tạp chí Khảo cổ học số 2- 2022

VIỆN HÀN LÂM  KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM     

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

     

Khảo cổ học

MỤC LỤC  Trang  

6 số một năm - 2/2022 (236)

   
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LÂM THỊ MỸ DUNG
Trao đổi và buôn bán thời tiền, sơ sử ở ven biển miền Trung Việt Nam: Một số vấn đề về phương pháp và cách tiếp cận
3  
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU VĂN PHÚ
Khái quát về hệ thống di tích Khảo cổ học tiền sử Lai Châu
13  
NGUYỄN ANH THƯ
Đồ gốm di chỉ Vườn Chuối khai quật năm 2019 -2021: Tư liệu và nhận thức
22  
NGUYỄN ĐỨC BÌNH, TRẦN ANH DŨNG, NGÔ THỊ NHUNG VÀ TRẦN TRUNG HIẾU
Đồ gốm men Việt Nam thế kỷ VII - IX ở địa điểm Đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
39  
TRẦN ANH DŨNG
Đồ sành thế kỷ VII - IX ở địa điểm Đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
56  
 LẠI VĂN TỚI, BÙI MINH TRÍ
Khu di tích khảo cổ học Nền Chùa (Kiên Giang) trong nền cảnh văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ Việt Nam 
74  
 Vĩnh biệt TS. NCVCC. Nguyễn Tiến Đông -                     cả quãng đời gắn bó với Khảo cổ học, Lịch sử, văn hóa miền trung 99  
 
 
   
 
 
   
   
   
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES    
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY    
       

Archaeology

CONTENTS  Page  

6 Editions p.a - 2/2022 (236)

 

 
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LÂM THỊ MỸ DUNG
Exchange and trade in prehistoric and protohistoric times in central Vietnam: Some issues on the approach and method
3  
LÊ HẢI ĐĂNG, LƯU VĂN PHÚ
Generalization of prehistoric archaeological site system in Lai Châu
13  
NGUYỄN ANH THƯ
Ceramics from 2019-2021 excavation of Vườn Chuối site (Hà Nội): Data and perception                                            
22  
NGUYỄN ĐỨC BÌNH, TRẦN ANH DŨNG, NGÔ THỊ NHUNG AND TRẦN TRUNG HIẾU
Vietnamese glazed ceramics from seventh - ninth centuries at the Tunnel and underground car park site at 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
39  
TRẦN ANH DŨNG
Crockery from seventh - ninth century at the Tunnel and underground car park site at 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
56  
LẠI VĂN TỚI, BÙI MINH TRÍ
Archaeological site Nền Chùa (Kiên Giang) in Óc Eo - culture context in Southern Việt Nam
74  
Parting forever Ph.D, senior researcher Nguyễn Tiến Đông, who spent all his life on Archaeology, History and culture of Central Việt Nam 99  
   
   

Thư viện

Hội nghị thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 58 của ngành Khảo cổ học Việt Nam do Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa...
Tác giả: Đinh Khắc Thuân Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 703
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm Năm xuất bản: 2021 Số trang: 491          
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...

Tạp chí

Phần 2: Khảo cổ học Tiền sử
Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, dày 100 trang. 
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang cả bìa.
Rồng và hoa sen: bộ sưu tập gốm Việt Nam tại bảo tàng Birmingham

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6511034
Số người đang online: 3