Tạp chí Khảo cổ học số 2-2023

VIỆN HÀN LÂM               
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
   

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

   

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

6 số một năm - 2/2023 (242)

 

TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
VŨ TIẾN ĐỨC, LA THẾ PHÚC VÀ LƯƠNG THỊ TUẤT
Một số phát hiện di tích Đá cũ tại thung lũng sông Krông Pắc, huyện Ea Kar (Đắk Lắk)
3
TRẦN THỊ MINH, TRƯƠNG HỮU NGHĨA VÀ NGUYỄN ANH TUẤN
Kết quả chỉnh lý di cốt người địa điểm Đồng Trương (Nghệ An) lưu trữ tại Viện Khảo cổ học
15
HOÀNG THÚY QUỲNH, NGUYỄN THỊ THÚY
Thực nghiệm kỹ thuật làm chum gốm văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam
25
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN CAO TẤN, VŨ THANH LỊCH, NGUYỄN THƠ ĐÌNH VÀ PHẠM THANH SƠN
Hệ thống mộ gạch trong nghiên cứu lịch sử Ninh Bình 10 thế kỷ đầu Công nguyên
43
BÙI VĂN LIÊM, TRẦN ANH DŨNG
Nghiên cứu đối sánh đồ sành thời Lý ở 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
53
TRẦN ANH DŨNG
Loại hình đồ gốm đất nung thời Lý địa điểm Đường hầm và Bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
65
ĐINH THỊ THANH NGA
Tìm hiểu quá trình dịch chuyển trung tâm thương cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) qua các thời kỳ lịch sử
90
ĐẶNG HỒNG SƠN
Vĩnh biệt PGS.TS.NGND. Hoàng Văn Khoán: Người đam mê khám phá “Bí ẩn của lòng đất”
98
 
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES  
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY  

Archaeology

CONTENTS  page

6 Editions p.a - 2/2023 (242)

 
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
 
VŨ TIẾN ĐỨC, LA THẾ PHÚC AND LƯƠNG THỊ TUẤT
Some discoveries of paleolithic sites in the valey in Krông Pắc river, Ea Kar district (Đắk Lắk)
3
TRẦN THỊ MINH, TRƯƠNG HỮU NGHĨA AND NGUYỄN ANH TUẤN
Results of classification of the Đồng Trương human remains (Nghệ An) currently kept at Vietnam Institute of archaeology
15
HOÀNG THÚY QUỲNH, NGUYỄN THỊ THÚY
Technological experiment of making large ceramic jars of Sa Huỳnh culture in central Việt Nam
25
NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN CAO TẤN, VŨ THANH LỊCH, NGUYỄN THƠ ĐÌNH AND PHẠM THANH SƠN
System of brick tombs in research into Ninh Bình history in the first century AD
43
BÙI VĂN LIÊM, TRẦN ANH DŨNG
Comparative research on crockery from 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
53
TRẦN ANH DŨNG
Lý-period terra-cotta types from tunnels and underground parking area at 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình (Hà Nội)
65
ĐINH THỊ THANH NGA
Research into the location shifts of Vân Đồn trade-port centre through historical periods
90
ĐẶNG HỒNG SƠN
Parting forever from Prof., PhD. & People’s teacher Hoàng Văn Khoán, who was very keen on discovering “Underground Mysteries”
98

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7321470
Số người đang online: 25