Tạp chí Khảo cổ học số 3 - 2022

VIỆN HÀN LÂM  KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM     

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

     

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

 

6 số một năm - 3/2022 (237)

 

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Nghiên cứu những bộ xương người cổ khai quật năm 2019 tại Hang C6-1, Krông Nô (Đắk Nông)
3  
BÙI VĂN LIÊM, NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Trống đồng Kính Hoa II
21  
LÊ CẢNH LAM, TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN
Ứng dụng các phương pháp khoa học tự nhiên nghiên cứu khuôn đúc trống đồng Luy Lâu (Bắc Ninh)                                             
34  
NGUYỄN HỮU MẠNH, NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH
Kiến trúc hố thiêng trong nền móng đền tháp Champa và Óc Eo
44  
ĐINH BÁ HÒA
Nghiên cứu các lò gốm cổ Champa ở Bình Định
66  
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG CÔNG HUY, NGUYỄN THỊ THỦY VÀ ĐÀO THỊ MAI HUYÊN
Tượng vua An Dương Vương ở đền Thượng             xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội)
74  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Những giá trị đặc biệt của chuông đồng Bình Thuận đúc năm 1874
81  
LÊ XUÂN HƯNG, CAO THẾ TRÌNH, TRẦN QUANG THIỆN, NGUYỄN THỊ THỌ VÀ PANG KAO HA THÔNG
Phân tích thành phần một số mẫu tiền cổ ở Păng Tiêng, Lạc Dương (Lâm Đồng) bằng kỹ thuật huỳnh quang tia X và các phương pháp thống kê
89  
   
   
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES    
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY    

Archaeology

CONTENTS  Page  

6 Editions p.a - 3/2022 (237)

   
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Reaserch on human bones excavated in 2019 from C6-1 Cave, Krông Nô (Đắk Nông)
3  
BÙI VĂN LIÊM, NGUYỄN THƠ ĐÌNH
Bronze drum Kính Hoa II
21  
LÊ CẢNH LAM, TRƯƠNG ĐẮC CHIẾN
Application of natural science methods to the research on molds for making Luy Lâu bronze drums (Bắc Ninh)                                              
34  
NGUYỄN HỮU MẠNH, NGUYỄN HOÀNG BÁCH LINH Architecture of holy holes in Champa and Óc Eo temples 44  
ĐINH BÁ HÒA
Research on Champa ceramics - making kilns in Bình Định
66  
BÙI VĂN LIÊM, HOÀNG CÔNG HUY, NGUYỄN THỊ THỦY AND ĐÀO THỊ MAI HUYÊN
Statue of King An Dương at Thượng temple, Cổ Loa commune, Đông Anh  district (Hà Nội)
74  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Special values of Bình Thuận bell cast in 1874
81  
LÊ XUÂN HƯNG, CAO THẾ TRÌNH, TRẦN QUANG THIỆN, NGUYỄN THỊ THỌ AND PANG KAO HA THÔNG
Analysis of the composition of some ancient coin samples in Păng Tiêng village Lạc Dương district, (Lâm Đồng) by X-ray fluorescence technique and statistical methods
89  
   

Thư viện

Hội nghị thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 58 của ngành Khảo cổ học Việt Nam do Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa...
Tác giả: Đinh Khắc Thuân Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 703
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm Năm xuất bản: 2021 Số trang: 491          
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...

Tạp chí

Phần 2: Khảo cổ học Tiền sử
Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, dày 100 trang. 
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang cả bìa.
Rồng và hoa sen: bộ sưu tập gốm Việt Nam tại bảo tàng Birmingham

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6510840
Số người đang online: 5