Tạp chí Khảo cổ học số 3-2023

 
VIỆN HÀN LÂM                                KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM    

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

   

Khảo cổ học

MỤC LỤC

Trang

6 số một năm - 3/2023 (243)

 

TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
HOÀNG VĂN DIỆP
Các công xưởng chế tác đồ trang sức đá trong văn hóa Đông Sơn
3
NGUYỄN NGỌC CHẤT
Tìm hiểu nét độc đáo của chiếc bình đồng Đông Sơn trong sưu tập cổ vật An Biên (Hải Phòng)
16
CHU MẠNH QUYỀN, TRẦN QUANG NĂM VÀ PHẠM BẢO TRÂM
Công xưởng chế tác mũi khoan đá ở di chỉ Thác Hai Ea Súp (Đắk Lắk)
24
NGÔ VĂN CƯỜNG, TRƯƠNG HUYỂN SA VÀ LÊ ĐÌNH NGỌC
Ngói thời Đinh - Tiền Lê ở di tích Hoàng thành Thăng Long qua kết quả nghiên cứu, chỉnh lý năm 2019 - 2022
33
ĐẶNG THỊ KHƯƠNG
Sưu tập vò sành thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X) phát hiện ở khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)
49
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Lư hương gốm lam xám thế kỷ XVI trong sưu tập An Biên (Hải Phòng)
62
ĐẶNG VĂN THẮNG, VÕ THỊ HUỲNH NHƯ
Thăm dò khảo cổ Bảo Tiền (Đồng Tháp)
66
NGUYỄN VĂN QUẢNG
Các di tích đền - tháp Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
82
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES  
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY  

Archaeology

CONTENTS Page

6 Editions p.a - 3/2023 (243)

 
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
 
HOÀNG VĂN DIỆP
Stone jewelry workshops in Đông Sơn culture
3
NGUYỄN NGỌC CHẤT
Study on the unique characteristics of Đông Sơn - culture vase in An Biên antiquities collection (Hải Phòng)
16
CHU MẠNH QUYỀN, TRẦN QUANG NĂM AND PHẠM BẢO TRÂM
Stone-drill making workshop in Thác Hai site, Ea Súp (Đắk Lắk)
24
NGÔ VĂN CƯỜNG, TRƯƠNG HUYỂN SA AND LÊ ĐÌNH NGỌC
Tiles of Đinh - Pre-Lê period in Thăng Long Imperial Citael from the  results of research and classification in 2019 - 2022
33
ĐẶNG THỊ KHƯƠNG
Crockery collection from Đinh - Pre-Lê period (tenth century) in Thăng Long Imperial Citael area (Hà Nội)
49
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
A greyish blue-white incense urn from sixteenth century An Biên antiquities collection (Hải Phòng)
62
ĐẶNG VĂN THẮNG, VÕ THỊ HUỲNH NHƯ
Exploration at Bảo Tiền site (Đồng Tháp)
66
NGUYỄN VĂN QUẢNG
Champa temple  - tower sites in Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
82

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7321038
Số người đang online: 15