Tạp chí Khảo cổ học số 4-2022

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM     

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

     

Khảo cổ học

MỤC LỤC  

Trang

 

6 số một năm - 4/2022 (238)

 

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
LÊ HẢI ĐĂNG
Hệ thống di tích khảo cổ học Tiền sử khu vực thượng du sông Đà
3  
NGUYỄN NGỌC QUÝ, BÙI VĂN LIÊM
Văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung: Thành tựu trong nghiên cứu và vấn đề
17  
LÊ THỊ LIÊN, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Các cư dân văn hóa Óc Eo: Sự phát triển trong bối cảnh dao động mực nước biển vào những thế kỷ trước sau Công nguyên                                            
28  
ĐẶNG HỒNG SƠN
Đầu ngói ống thời Đông Hán di tích Cúc Bồ, Ninh Giang (Hải Dương)
48  
TRỊNH HOÀNG HIỆP
Địa điểm Đồi Bia - Chùa Linh Quy (Bắc Giang) qua tư liệu khảo cổ học
63  
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN QUANG MIÊN, LÊ HẢI ĐĂNG, HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, TRƯƠNG THẾ LIÊN, THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ VINH VÀ TRẦN KỲ PHƯƠNG
Bước đầu nghiên cứu pho tượng đức Phật Quan Âm Tống tử ở Bảo tàng Văn hóa Phật giáo Đà Nẵng
82  
TRẦN QUÝ THỊNH, LÊ HẢI ĐĂNG, PHẠM NGUYỄN HÀ VŨ, PHAN THANH TÙNG, NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN, VŨ LÊ PHƯƠNG VÀ LÊ VIẾT THUẬN
Ứng dụng phương pháp Địa Vật lý khảo sát khảo cổ học dưới nước vịnh Dung Quất (Quảng Ngãi) năm 2022
90  
   
   
   

Archaeology

CONTENTS  

Page

 

6 Editions p.a - 4/2022 (238)

 

 
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
 
 
LÊ HẢI ĐĂNG
Prehistoric archaeological system in Đà - river upper midland
3  
NGUYỄN NGỌC QUÝ, BÙI VĂN LIÊM
Sa Huỳnh culture in Central Việt Nam: Research Achievements and problems
17  
LÊ THỊ LIÊN, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Óc Eo-culture population: Development in the context of the sea level fluctuations in some centuries between BC and AD
28  
ĐẶNG HỒNG SƠN
Tile-ends of Eastern Han period from Cúc Bồ site, Ninh Giang (Hải Dương)
48  
TRỊNH HOÀNG HIỆP
Đồi Bia site - Linh Quy pagoda (Bắc Giang) from archaeological data
63  
LÊ CẢNH LAM, NGUYỄN QUANG MIÊN, LÊ HẢI ĐĂNG, HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, TRƯƠNG THẾ LIÊN, SUPERIOR MONK THÍCH HUỆ VINH AND TRẦN KỲ PHƯƠNG
Nitial research on statue of avalokitasvara at the Museum of Buddism culture Đà Nẵng
82  
TRẦN QUÝ THỊNH, LÊ HẢI ĐĂNG, PHẠM NGUYỄN HÀ VŨ, PHAN THANH TÙNG, NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN, VŨ LÊ PHƯƠNG AND LÊ VIẾT THUẬN
Application of Geographical method to Underwater survey in Dung Quất (Quảng Ngãi) in 2022
90  
   

Thư viện

Hội nghị thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 58 của ngành Khảo cổ học Việt Nam do Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa...
Tác giả: Đinh Khắc Thuân Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 703
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm Năm xuất bản: 2021 Số trang: 491          
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...

Tạp chí

Phần 2: Khảo cổ học Tiền sử
Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, dày 100 trang. 
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang cả bìa.
Rồng và hoa sen: bộ sưu tập gốm Việt Nam tại bảo tàng Birmingham

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6510875
Số người đang online: 10