Tạp chí Khảo cổ học số 4-2023

               VIỆN HÀN LÂM                         KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM    

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

   

Khảo cổ học

MỤC LỤC Trang 

6 số một năm - 4/2023 (244)

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Các nhóm cư dân cổ thềm sông Miện và sông Lô (Hà Giang)
3
PHẠM THANH SƠN, LƯU VĂN PHÚ
Mảnh tước và truyền thống chế tác công cụ mảnh trong văn hóa Bắc Sơn tại Hang Dơi (Lạng Sơn)
19
NGUYỄN KHẮC SỬ
Tràng An - một trung tâm gốm Tiền sử sớm nhất Việt Nam
34
BÙI VĂN LIÊM, NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH, LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN HỮU MẠNH VÀ NGUYỄN ANH THƯ
Khai quật di tích Vườn Chuối (Hà Nội) năm 2020-2021: Tư liệu và nhận thức
50
BÙI VĂN LIÊM, NGUYỄN THƠ ĐÌNH VÀ HOÀNG VĂN DIỆP
Thạp đồng kính hoa II: Tư liệu và nhận thức
64
 NGUYỄN GIA ĐỐI, LƯU VĂN PHÚ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH, NGUYỄN VĂN MẠNH, TRƯƠNG HỮU NGHĨA VÀ LƯƠNG CHÁNH TÒNG
Kết quả khai quật di chỉ Giồng Cá Vồ lần hai năm 2021
76
 ĐẶNG NGỌC KÍNH
Hình ảnh bát phương hộ thiên (Dikpalaka) và các vị thần tinh tú (Grahas) trên các mảnh vàng ở di tích Cát Tiên (Lâm Đồng)
91
 
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES  
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY  

Archaeology

CONTENTS  

Page

6 Editions p.a - 4/2023 (244)

 

EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
 
NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG
Inhabitant groups on benches of Miện and Lô rivers (Hà Giang)
3
PHẠM THANH SƠN, LƯU VĂN PHÚ
Stone flakes and tradition of making flake tools in Bắc Sơn culture at Dơi Cave (Lạng Sơn)
19
NGUYỄN KHẮC SỬ
Tràng An - an early Prehistoric center of ceramics
in Việt Nam
34
BÙI VĂN LIÊM, NGUYỄN NGỌC QUÝ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH, LÂM THỊ MỸ DUNG, NGUYỄN HỮU MẠNH AND NGUYỄN ANH THƯ
Excavation at Vườn Chuối site (Hà Nội) in 2020-2021
50
BÙI VĂN LIÊM, NGUYỄN THƠ ĐÌNH AND HOÀNG VĂN DIỆP
Bronze thạp Kính Hoa II: Data and perception
64
NGUYỄN GIA ĐỐI, LƯU VĂN PHÚ, NGUYỄN THƠ ĐÌNH, NGUYỄN VĂN MẠNH, TRƯƠNG HỮU NGHĨA VÀ LƯƠNG CHÁNH TÒNG
Results of second excavation at Giồng Cá vồ site in 2021
76
ĐẶNG NGỌC KÍNH
Images of Dikpalaka and Grahas on on gold sheets from Cát Tiên site (Lâm Đồng)
91
   

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7321167
Số người đang online: 21