Tạp chí Khảo cổ học số 5-2022

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM   

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

   

Khảo cổ học

MỤC LỤC  Trang

6 số một năm - 5/2022 (239)

 
TỔNG BIÊN TẬP
Bùi Văn Liêm
 
 
 
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Gia Đối
 
 
BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
 
TRÌNH BÀY BÌA
Thân Thị Hằng
 
 
TÒA SOẠN
Số 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, LÊ THỊ LIÊN
Hệ thực vật và môi trường di tích Gò Óc Eo, Nền Chùa từ kết quả phân tích phấn hoa
3
NGUYỄN QUANG MIÊN, BÙI VĂN LOÁT, CHÂU ANH TUẤN VÀ VŨ ANH HÙNG
Nghiên cứu đồ gốm Óc Eo bằng phương pháp huỳnh quang tia X
17
NGUYỄN VĂN ANH, NGUYỄN HỒNG CHI, PHÙNG VĂN QUỲNH VÀ PHẠM NGỌC ĐỒNG
Nguyên liệu chế tạo đồ sứ trắng mỏng thời Lê sơ: Trường hợp hai bát ngự dụng phát hiện ở Hoàng Thành Thăng Long                                                                                           
38
NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ
Gốm men lục thời Lý trong Hoàng cung Thăng Long: Tư liệu và nhận thức
46
TRƯƠNG HUYỀN SA, ĐINH THẾ ANH, LÊ ĐÌNH NGỌC VÀ BÙI HỮU NGỌC
Nghiên cứu so sánh hệ thống ngói kiến trúc cung điện Lê sơ (Việt Nam) và Minh sơ (Trung Quốc)
59
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Nhóm cổ vật trong sưu tập An Biên (Hải Phòng): Những giá trị đặc sắc tiêu biểu
74
TỐNG TRUNG TÍN, ĐỖ ĐỨC TUỆ VÀ BÙI VĂN SƠN
Một số cấu kiện kiến trúc gỗ thời Lê sơ mới phát hiện ở khu vực Chính Điện Kính Thiên (Ba Đình, Hà Nội)
83
Vĩnh biệt bác sĩ Nguyễn Duy 98
Vĩnh biệt nghệ sĩ nhiếp ảnh tài danh Doãn Quang 99
Thông tin hoạt động Khảo cổ học 100
VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES    
         INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY    

Archaeology

CONTENTS  Page  

6 Editions p.a - 5/2022 (239)

   
EDITOR-IN-CHIEF
Bùi Văn Liêm
 
 
DEPUTY EDITOR
Nguyễn Gia Đối
 
 
BOARD OF EDITORS
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Thị Ngọc Hân
Thân Thị Hằng
 
COVER PRESENTATION
Thân Thị Hằng
 
 
 
EDITORIAL BOARD
61 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Tel: 04. 39330732,  Fax: 04. 39331607
Email: tapchikhaoco@gmail.com
 
 
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, LÊ THỊ LIÊN
Flora sysyem and environment of Gò Óc Eo and Nền Chùa sites from the results of polynological analysis
3  
NGUYỄN QUANG MIÊN, BÙI VĂN LOÁT, CHÂU ANH TUẤN AND VŨ ANH HÙNG
Research on  Óc Eo ceramics by X-ray fluorescence method
17  
NGUYỄN VĂN ANH, NGUYỄN HỒNG CHI, PHÙNG VĂN QUỲNH AND PHẠM NGỌC ĐỒNG
Materials for making white porcelain in pre-Lê period: The case of two bowls for royal family from imperial Thăng Long citaldel
38  
NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ
Lý-period celadon ceramics in the imperial Thăng Long citaldel: Data and perception
46  
TRƯƠNG HUYỀN SA, ĐINH THẾ ANH, LÊ ĐÌNH NGỌC AND BÙI HỮU NGỌC
Comparative research into the system of palace tiles                                   from early Lê period (Việt Nam) and early Ming period (China)
59  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Collection of ancient artifacts in An Biên collection (Hải Phòng): Typical values
74  
TỐNG TRUNG TÍN, ĐỖ ĐỨC TUỆ AND BÙI VĂN SƠN
Some wooden architectural components from early Lê period newly found in the main hall of Kính Thiên Palace (Hà Nội)
83  
Parting forever from Dr. Nguyễn Duy 98  
Parting forever from a good photographer Doãn Quang 99  
Information of Archaeological Activities 100  
   

Thư viện

Hội nghị thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 58 của ngành Khảo cổ học Việt Nam do Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa...
Tác giả: Đinh Khắc Thuân Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 703
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm Năm xuất bản: 2021 Số trang: 491          
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...

Tạp chí

Phần 2: Khảo cổ học Tiền sử
Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, dày 100 trang. 
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang cả bìa.
Rồng và hoa sen: bộ sưu tập gốm Việt Nam tại bảo tàng Birmingham

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6510955
Số người đang online: 12