Văn bia Hán Nôm thành phố Hồ Chí Minh (khảo cứu và giới thiệu)

- Tác giả: Phạm Ngọc Hường
- Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020
- Số trang: 359tr
- Khổ sách: 16x24tr
 
Văn bia là di sản văn hóa lịch sử quý giá. Thành phố Hồ Chí Minh hiện lưu giữ nhiều thể loại văn tự, văn bia, trong đó văn bia Hán Nôm chiếm tỷ lệ lớn, nên tác giả công trình đã tập trung vào việc khảo cứu các văn bia Hán Nôm của thành phố. Những văn bia này được sưu tầm từ nhiều nguồn: các lăng mộ đình chùa, đền miếu, hội quán ... cùng với một số thác bản đang lưu giữ ở nhiều nơi.
Bia và văn bia ở thành phố Hồ Chí Minh có nét chung với các dạng thức bia và văn bia của cả nước. Tuy nhiên, như những kết quả khảo cứu của công trình đã chỉ rõ tính đặc thù của văn bia Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện trên nhiều lĩnh vực như nội dung, ngôn ngữ, tự dạng, tác giả, chủ nhân... một số có liên quan đến cộng đồng người Hoa.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 7320987
Số người đang online: 20